Magyar Fogorvosok Egyesülete kutatási pályázatot hirdet az NSK Europe GmbH támogatásával „Young Researchers Program” néven

0

A Magyar Fogorvosok Egyesülete rendkívül fontosnak tartja fiatal tagjainak tudományos életbe való bekapcsolódását. Ezt a célt szolgálja új programunk, melyet fiatal kutatók számára az NSK Europe GmbH német cég támogatásával alapítottunk.

Tekintettel az igen rövid határidőre (2016. október 30.) várjuk a pályázatok mielőbbi benyújtását.

Sok sikert kívánunk!

A MFE az NSK-val együttműködésben elkötelezett abban, hogy kutatási támogatásban részesítse a doktori iskolákban képzésüket folytató doktoranduszokat, illetve a Phd fokozatot szerzett fiatal kutatókat, hogy önálló kutatási projektjeiket megindíthassák.
Az együttműködés célja, hogy a fogorvostudományi kutatások témakörében minél több tudományos fokozat szülessen.

Pályázás feltétele:
Érvényes MFE tagság (igazolt tagdíjbefizetés)
A pályázásnál előnyt jelent, ha a jelölt a doktori iskolában folytatják tanulmányaikat, illetve Phd fokozatukat az elmúlt 5 évben szerezték.

Kiemelt támogatási területek
Biofilm kontroll és parodontális terápia NSK Varios Combi Pro eszközzel
Piezoelektromos sebészet VarioSurg 3 eszközzel
Klinikai felhasználási területek:

  1. Dentoalveoláris sebészet
  2. Sinus lift
  3. Bone grafting
  4. Extractio
  5. Retrograd endodoncia
  6. Dentális implantáció
  7. Parodontális terápia

A pályázó a biofilm kontroll illetve piezo-elektromos sebészet területén rövid kutatási tervet nyújt be, amelyet tudományos bírálóbizottság véleményez. A pályáztanak tartalmaznia kell: rövid bevezetőt, kutatási célok meghatározását, kutatási módszertant, a várt eredményeket és azok jelentőségét a rendelkezésre álló szakirodalom tükrében.
A bíráló bizottság a benyújtott pályázatokból kettő PhD-hallgatót és egy fiatal kutatót részesít díjazásban a pályázt témájától függetlenül.

A támogatás felhasználható:
– pályázati célokhoz közvetlenül kötődő fogyóeszközök beszerzésére
– a kutatási eredmények publikációjára
A pályázati összeg nem fordítható személyi kifizetésekre és infokommunikációs eszközökre!

Támogatás mértéke:
posztgraduális hallgató € 1.650
fiatal kutató € 3.300
Az NSK GmbH a kutatási projekthez szervesen kapcsolódó műszereket a kutatási projekt időtartamára ingyenesen biztosítja a nyertes pályázó számára.
A pályázat időtartama 1 év

A támogatás forrása
NSK Europe GmbH

Megosztás