2016 évértékelő

0

Tisztelt MFE Tagtársam, Kedves Kolléganő, Kedves Kolléga,

Szeretném néhány gondolatban összefoglalni a 2016-os év eseményeit, történéseit, s terveinket a 2017. évre.

Az év első eseménye a márciusban megtartott küldöttgyűlés, ahol határoztunk az új alapszabályról, melynek hivatalos bejegyzése a Fővárosi Törvényszéken folyamatban van. Ebben újdonságként szerepel és talán a legjelentősebb változás, hogy a régi 46 tagú Vezetőség helyére egy, a Tagtársaságok delegáltjaiból álló Vezetőség lépett, ezúton is kifejezve a Tagtársaságokkal való együttműködés fontosságát. Fontos változás még, hogy az évenkénti küldöttgyűlés helyett közgyűlést tartunk, ahol minden tagtársunk részvételére számítunk. Az Elnökségben a főtitkári tisztet dr. Tóth Zsuzsanna egyéb elfoglaltságai miatt csak 2016. május 1-ig vállalta, ezért az Elnökség új főtitkárt választott Fejérdy Pál professzor úr személyében.

Ezúton is szeretném megköszönni dr. Tóth Zsuzsanna főtitkár asszony lelkiismeretes, alapos és odaadó munkáját. Hálával tartozom azért is, hogy jelentősen megkönnyítette az elnökváltás időszakát számomra.

Az év első felében megújítottuk a Magyar Fogorvosok Egyesületének honlapját, melyre folyamatosan töltjük fel az újabb és újabb híreket, információkat, pályázatokat.

Május 5-7. között került megrendezésre Szegeden az Árkövy Vándorgyűlés „Perspektívák a Paro-Implantológiában és Komprehenzív Fogászatban” címmel, ahol olyan neves előadók tartottak kivételesen színvonalas előadást, mint Anton Sculean, Niklaus Lang, Howard Gluckman, Stefan Renvert, és még sokan mások.

Ezen a vándorgyűlésen kerültek kihirdetésre a Körmöczi pályadíj nyertesei. Az I. fokozatot dr. Fráter Márk és kollégái, a II. fokozatot dr. Végh Dániel és kollégái, a III. fokozatot pedig megosztva kapta dr. Nagy Zsolt és kollégái, illetve dr. Szekeres Györgyi és kollégái.

Nekik ez alkalommal is szeretnék újból gratulálni, s bízom abban, hogy pályájukon ez a díj megteremti számukra azt az első lépést, amellyel egy életre szóló kutatómunkával egybekötött szakmai munkát tudnak felépíteni.

Két SEAL-szerződést kötöttünk a PHILIPS-sel (akivel tervben van az együttműködés meghosszabbítása a 2017. évre vonatkozóan is), illetve a Johnson&Johnson céggel is. Októberben részt vettünk a KOTRA (Korea-CEE Fogászati Nap) szervezésében, ahol koreai fogászati gyártók mutatkoztak be és találkoztak a szakma magyar (és közép-kelet-európai) képviselőivel (forgalmazók és végfelhasználók), kereskedelmi és kutatás-fejlesztési együttműködések létrejöttének elősegítése céljából.

A CED Elnökségi üléseken májusban és novemberben is képviseltettük magunkat, ahol fontos, az európai fogászatba bevezetett új állásfoglalásokat ismerhettük meg.

Nagy veszteségek is érték az MFE-t az év folyamán:

Szeptemberben Elhunyt Dr. Bánóczy Jolán professor emerita, a Fogorvostudományi Kar egykori dékánja, az MTA doktora, az Orálbiológiai Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem Baráti Körének vezetőségi tagja.

Novemberben pedig 54 évesen elment közülünk az MFE Elnökségi tagja, dr. Fábián Gábor egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika munkatársa.

Nagy veszteség a Magyar Fogorvosok Egyesülete számára mindkettőjük elvesztése, de kivételes személyiségüket megőrizzük emlékünkben.
Magyar Fogorvosok Egyesülete kutatási pályázatot hirdetett az NSK Europe GmbH támogatásával „Young Researchers Program” néven, amelynek beadási határideje október 30. volt, annak értékelése november 30-ig megtörtént. 4 pályázat érkezett be…melyből három pályázó számára tudtuk odaítélni a kutatási lehetőséget.
A Magyar Fogorvosok Egyesülete rendkívüli kedvezményt tudott biztosítani a november 18-19-én Bernben rendezett 2. Nemzetközi Sympoziumra, ahová az első 15 jelentkező regisztrációs kedvezményt kapott. Az igen magasrangú eladók között büszkeségünkre magyar előadó is részt vett: Prof Windisch Péter a Semmelweis Egyetem Tanszékvezető Egyetemi Tanára.

A 2017-es év első félévében egy kiemelkedő eseményre is felhívjuk a figyelmet: 2017. Május 12-13-án Szegeden rendezzük ismét a szokásos Tavaszi MFE-Kongresszust, melyen talán még az eddigieknél is kiemelkedőbb előadók sorakoznak fel a hallgatóság ismereteinek fejlesztésére. Mindenkit szeretettel várunk és tervezzük, hogy a hűséges MFE tagok számára érezhető kedvezményt biztosítunk majd.

Minden tagunknak szeretetteljes ünnepeket és nagyon boldog új évet kívánok az Elnökség nevében

Szeged, 2016.12.10.

Nagy Katalin
MFE Elnök

Megosztás