Közgyűlési meghívó 2017. május 12

0

A Magyar Fogorvosok Egyesülete (székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) eleget téve a törvényi szabályozásnak új Alapszabályban meghatározott módon végzi tevékenységét. Tekintettel a jogszabályi változásra, valamint arra, hogy az elmúlt időszakban az Elnökség taglétszáma jelentősen csökkent, rendkívüli elnökségi választást tartunk indokoltnak. Az Elnök, a pénztáros és a Fogorvosi Szemle főszerkesztőjének nevesített megválasztása mellett további 8 tag megválasztása is szükséges, ám a megválasztott 8 elnökségi tag esetében a pontos funkció egy későbbi elnökségi ülésen kerül meghatározásra.

A fentiekre tekintettel Közgyűlés összehívását kezdeményezzük, amelyre minden választásra jogosult „rendes” és „ifjúsági tag”-ot meghívunk.

Közgyűlés ideje: 2017. május 12. (péntek) 17 óra (a szegedi Konferencia első napi programjának végén)

Közgyűlés helyszíne: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ

6722 Szeged, Ady tér 10.

az ülés-terem pontos helyszíne a szünetekben kerül kihirdetésre

Napirendi pontok:

  1. Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők elfogadása
  2. Elnökség beszámolója a 2016. évről
  3. Pénzügyi beszámoló elfogadása
  4. Elnökség 2017. évi munkaterve
  5. Vezető tisztségviselők  (Elnökség) megválasztása
  6. Egyebek

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 17.30-kor kerül sor. Ezen közgyűlés a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

Megjelenésére számítva,
az MFE elnöksége

Megosztás