A Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj első kitüntetettje Prof. Dr. Gera István

0

A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2017-ben „Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj”-at alapított

A Magyar Fogorvosok Egyesületének Elnöksége a hazai fogorvostudomány nemzetközileg elismert művelője, a szakmai élet kiemelkedő alakja, a Magyar Fogorvosok Egyesülete volt elnöke, professzor dr. Bánóczy Jolán tiszteletére és példájának követésére egyhangú akarattal kinyilvánított határozatával „Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj”-at alapított 2017-ben.

A „Jutalomdíj” célja a Magyar Fogorvosok Egyesülete olyan tagjának elismerése, aki az MFE, a hazai fogorvoslás nemzetközi elismertségéért tudományos munkájával és szakmapolitikai, szervezői tevékenyégével kiemelkedő munkát végzett. A díjazott személy mind tudományos, mind szakmai, mind erkölcsi példaként szolgálhat a jövő fogorvos nemzedékeknek.

A Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj először 2017 májusában, a Szegeden megtartott Perspektívák a Paro-implantológiában és a Komprehenzív Fogászatban konferencián került átadásra. A „Jutalomdíj” egy csodálatos, Bánóczy professzor asszony arcképét ábrázoló bronz plakett képében került átadásra, mely Fazekas Adrienn keze munkáját dícséri.

Eme elismerést történetében először Prof. Dr. Gera Istvánnak nyújtotta át Prof. Dr. Nagy Katalin az MFE elnöke és Bánóczy professzor asszony egyszülött fia, Dr. Pál Miklós.

Gera professzor úr summa cum laude minősítéssel végezett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán 1972-ben, és a végzésétől 1997-ig a SOTE Szájsebészeti Klinikájának Parodontológiai Osztályán dolgozott. Eleinte Dr. Bánóczy Jolán közvetlen munkatársa volt, mely szakmai kapcsolat egészen Bánóczy professzor asszony halálig tartott több közös cikket, tankönyvi fejezetet is eredményezve.

Gera István 1975-től 1983-ig tanársegédként, 1983. és 1991. között adjunktusként, 1991-től 1997-ig pedig docensként dolgozott, majd 1990. január 1-től a Parodontológiai Osztály vezetője, és a Parodontológia és Szájnyálkahártya betegségek c. tantárgy kari előadója lett a Parodontológiai Klinika 1997-es megalakulásáig. Ebben az évben nyerte el professzori kinevezését is. Tanszékvezetői megbízása 2014 májusáig tartott, azóta a Parodontológiai Klinika társprofesszora.

Fő kutatási és oktatási területe a parodontológia. Ebben a tárgykörben több egyetemi jegyzetnek és tizenkét tankönyvnek, ill. szakkönyvnek szerkesztője, szerzője vagy társszerzője. Eddig több mint 150 tudományos és szakmai közleménye jelent meg magyar és angol nyelven, független idézettsége meghaladja az 1600-at, amely a Semmelweis Egyetem 100 legtöbbet idézett szerzője közé sorolja.   Angol nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik, több angol nyelvű szakkönyv fordítója volt.  Három alkalommal volt hosszabb ideig külföldön, tanulmányúton, és több rövidebb, 1-2 hetes tanulmányúton is részt vett.  1983-85 között rezidensként két évet töltött el az USA-ban, a University of Connecticut Fogorvosi Fakultásán. Itt fogászati és parodontológiai szakképzésben részesült és megszerezte az amerikai általános fogorvosdoktori szakképesítést (certificate).  Két alkalommal, 1986-ban és 1988-ban, mint visiting professzor egy-egy szemesztert töltött el ugyanezen az egyetemen.  Az oszteoporozis-kutatás területén végzett munkáiból született meg ” A hPTH-1-34 csonton kifejtett anabolikus hatásmechanizmusának vizsgálata patkányon” című kandidátusi disszertáció, melyet 1990-ban védett meg.  1996-ban “A parodontális tapadásveszteséget befolyásoló tényezők klinikai és experimentális vizsgálata” című tézisei alapján habilitált. 1991 július 1-től az angol nyelvű oktatásért felelős egyetemi Operatív Bizottság fogorvoskari képviselője. 1992 -1998 között a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese, 2004-2010 között a Kar dékánja volt. 1994-ben lett a Magyar Fogorvosok Egyesületének Vezetőségének tagja, és 1997-ben választották meg az MFE főtitkárának. Ezt a feladatkört először Dr. Bánóczy Jolán elnök asszony mellett töltötte be, majd három cikluson keresztül Dr. Fazekas András és Dr. Márton Ildikó elnökök mellett tevékenykedett, mint az MFE főtitkára. Ezt követően 2015 májusáig az MFE elnöki tisztséget töltötte be és képviselte hazánkat az FDI, CED és ERO testületeiben. 1996-tól 2002-ig a Magyar Parodontológiai Társaság titkára, majd 2002-2010 között az elnöke volt. Jelenleg ismételten a MPT titkára és az (European Federation of Periodontology) EFP delegáltja.  Több magas egyetemi és állami kitüntetés birtokosa: Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója 1993 és 2003, Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Árkövy Emlékérem, Semmelweis Egyetem Pro. Universitate Díj, Felsőoktatási emlékérem, Magyar Érdemrend Lovagkeresztje.

Gera professzor úr kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

 

 

 

 

Share.