Módosuló SZJA törvény a praxisjog illetékmentességéről

0

Tájékoztatás a praxisjog adó- és illetékmentességére vonatkozóan

Az SZJA törvény 2017 június 20-i és 2018. január 1-jei hatállyal két bekezdésben módosul.

1. Az SZJA 28. § (6) bekezdés értelmében a praxisjog értékesítése utáni nettó bevételnek csak akkor 100%-ka az adóköteles egyéb jövedelem, ha a praxisjogosult a megszerzés évében vagy az azt követő évben adja el a praxisjogát. Amennyiben a megszerzést követő második évben, akkor már csak a nettó bevétel 90 %-ka, ha harmadik évben akkor a nettó bevétel 60%-ka, míg a negyedik évben a nettó bevétel 30%-ka lesz az adóköteles egyéb jövedelem. A megszerzést követő ötödik évtől azonban már nem keletkezik adóköteles egyéb jövedelem. Ez a rendelkezés már 2017. június hó 20. napján lépett hatályba.

2. Az SZJA törvény 1. számú melléklete kiegészült egy 7.35. számú ponttal, mely azt rögzíti, hogy aki még eredeti jogosult (azaz alanyi jogon 2000. februárjában a törvény erejénél fogva kapott akkor még működtetési jogot), és praxisjogát értékesíti, akkor a teljes ellenérték adómentességet élvez. Ez a rendelkezés azonban csak 2018. január hó 1. napján lép hatályba.

3. Az illetéktörvény (Itv.) 18. § (2) bekezdéséből 2016. június hó 16. napjától kikerült az „f” pont, ami arról rendelkezett, hogy az illetékfizetési kötelezettség kiterjed „az önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzésére” is. Így a praxisjog megszerzése akár ingyenesen, akár visszterhesen illetékmentes.

Tekintettel arra, hogy a praxisjog megilleti az alapellátó fogorvosokat is, ez a szabály egyaránt vonatkozik nemcsak a háziorvos, házi gyermekorvos praxisjogosultakra, hanem a TEK-es fogorvosokra is.
Forrás és bővebben: http://www.kamara.fogorvos.hu/
Megosztás