Közgyűlés Meghívó 2018 május 11

0
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Közgyűlés összehívását kezdeményezzük, amelyre minden szavazásra jogosult „rendes” és „ifjúsági tag”-ot meghívunk.
Közgyűlés ideje: 2018. május 11. (péntek) 12 óra (a szegedi Konferencia első napi programjának ebédszünetében)
Közgyűlés helyszíne: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ
6722 Szeged, Ady tér 10.
az ülés-terem pontos helyszíne a szünetekben kerül kihirdetésre

Napirendi pontok:
1. Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők elfogadása
2. Elnökség beszámolója a 2017. évről
3. Pénzügyi beszámoló elfogadása
4. Elnökség 2018. évi munkaterve
5. Egyebek

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 12.30-kor kerül sor. Ezen közgyűlés a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.
Megjelenésére számítva,

Üdvözlettel,

az MFE elnöksége

Megosztás