dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj Dr. Márton Ildikó részére

0

2018. május 11-én Dr. Márton Ildikó Professzor Asszony vehette át az MFE dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíját.

A Magyar Fogorvosok Egyesületének Elnöksége a hazai fogorvostudomány nemzetközileg elismert művelője, a szakmai élet kiemelkedő alakja, a Magyar Fogorvosok Egyesületének volt elnöke, professzor dr. Bánóczy Jolán tiszteletére és példájának követésére alapította a „Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj”-at. A jutalomdíj célja a Magyar Fogorvosok Egyesülete olyan tagjának elismerése, aki a Magyar Fogorvosok Egyesülete, és a hazai fogorvoslás nemzetközi elismertségéért tudományos munkájával és/ vagy szakmapolitikai, szervezői, tevékenyégével, kiemelkedő munkát végzett. Olyan személy díjazása aki, mind tudományos, mind szakmai, mind erkölcsi példaként szolgálhat a jövő fogorvos nemzedékeknek.

Az MFE elnöksége a jutalomdíjat 2018 évben Prof. Dr. Márton Ildikónak, a debreceni egyetem karalapító dékánjának, az MFE korábbi elnökének, habilitált MTA doktornak ítélte oda.
Márton professzor asszony a Magyar Fogorvosok Egyesületének vezetésében több mint 17 éve van jelen. 2001-ben lett az MFE Észak-kelet Magyarországi szakcsoportjának elnöke, melyet 2003-as MFE elnökké való megválasztása követett. Hat év elnöki munka után 2009-ben megmaradt az Egyesület fő döntéshozó szervében, melyet 2017-ben az elnökségi tagsága váltott fel. Döntéshozó szerepét jelenleg is aktívan, az ülések állandó résztvevőjeként, építő és tartalmas hozzájárulásaival gyakorolja.
Általános orvosi diplomájának megszerzése után mind a fog-és szájbetegségek, mind a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgákat is megszerezte. 1989-ben lett az orvostudomány kandidátusa.
Professzor Asszony tudományos munkája kiemelkedő példaként jár előttünk, hiszen teljesítménye a magyarországi fogászatban, de nemzetközileg is jegyzett. Ez részben kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak és külföldi tanulmányútjainak az eredménye. Ebben kiemelendő az USA-ban Philadenphiában eltöltött évei: 1990-ben a Philadelphiai Temple University-n (Department of Endodontics), majd 1991-1993 között a Wistar Institute of Anatomy and Biology-ban folytatott kutató munkát.
1994-ben egyetemi doktor lett, 1999-ben habilitált és 2004 óta az MTA doktora. Több mint húsz éve a debreceni Konzerváló Fogászati Tanszék vezetője, és ő volt a Debreceni Fogorvostudományi Kar karalapító dékánja.
2010-ben létrehozta és az óta is vezeti hazánk egyetlen Fogorvostudományi Doktori Iskoláját.
Több döntéshozó testület tagja illetve elnöke volt. Eseményekben gazdag években töltötte be a Fog-és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának elnöki tisztjét, és a MAB alakulásának éveiben volt a MAB Egészségügyi Bizottságának tagja, amely fő feladata a fogászat képzési és kimeneti követelmény kidolgozása. Az MFE elnökeként aktívan képviselte a hazai fogorvostársadalmat az FDI, ERO és CED fórumain.
Jelenleg az Europai Endodonciai Társaságnak, az MFE és Magyar Endodoncia Társaság vezetőségének, valamint az MTA II. sz. Doktori Bizottságának tagja.
Tudományos tevékenysége mutatói (MTMT, Tudóstér):
Közlemények: száma: 83, impakt faktora 88.042, idézettsége 735, Hirsch index: 15, g index: 25.
Számos könyvfejezet, szakmai protokoll írója, koordinátora.
Vezetése alatt hat hallgató szerzett PhD fokozatot, és jelenleg is három tézis irányítója. Számos kutatási projekt kötődik a nevéhez.

Dr. Márton Ildikó professzor asszony a Dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj-at 2018 május 11-én délután vehette át ünnepélyes keretek között, az MFE tudományos továbbképző konferenciáján Szegeden. Méltatásáról Dr. Gera István előző elnök és egyben előző díjazott szólt, a díjat pedig Gera professzor Úr közösen adta át Dr. Pál Miklóssal, Bánóczy professzor asszony egyetlen fiával.

Köszönjük Professzor Asszonynak az elénk állított példát, és ezúton szeretnénk kifejezni tiszteletünket munkája iránt.

 

Magyar Fogorvosok Egyesülete

Megosztás