Körmöczi-pályadíj átadása 2019

0

2019. május 10-én újra átadtuk a Körmöczi-pályadíjat

A Magyar Fogorvosok Egyesülete évente pályázaton elnyerhető Körmöczi-pályadíjban részesíti 35 éven aluli tagjainak önálló, színvonalas, tudományos munkán alapuló közleményeit, melyek a megelőző évi Fogorvosi Szemlében jelentek meg. A pályázatok elbírálásánál az eseti bíráló bizottság döntését követően azt az Elnökség egyszerű többségi szavazattal ítéli oda.
A 2018-as évben a Fogorvosi Szemle 111. évfolyamában megjelent közlemények szerzői által beadott pályázatokat a Magyar Fogorvosok Egyesületének eseti bíráló bizottsága majd elnöksége rangsorolta. Az így kialakult eredmények alapján a díjazottak 2019. május 10-én ünnepélyes keretek között vehették át díjukat az MFE tudományos továbbképző konferenciáján.

Díjaikat Prof. Dr. Varga Gábortól és Prof. Dr. Fejérdy Páltól átvehették:

III. helyezett: Dr. Simonffy László
FOGORVOSI SZEMLE ■ 111. évf. 3. sz. 2018. 74-78. cikke
Fibrosus dysplasia differenciál-diagnózisa

II. helyezett: Dr. Balázs Mónika
FOGORVOSI SZEMLE ■ 111. évf. 4. sz. 2018. 123-128. cikke
Minimál invazív bemeneti kavitás premoláris és moláris fogaknál – irodalmi összefoglalás

I. helyezett: Dr. Iványi Dóra
FOGORVOSI SZEMLE ■ 111. évf. 2. sz. 2018. 52-58. cikke
Dentális implantátumok eltávolításának retrospektív értékelése.

Gratulálunk díjazottainknak, és örömmel nézünk elébe az idei évfolyamban megjelenítendő cikkeknek, melyekből a szokások szerint 2019-ben újabb pályázatot hirdetünk.

Share.