dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj átadás 2019

0

2019-ben két professzornak adta át az MFE a dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíjat

A Magyar Fogorvosok Egyesületének Elnöksége a hazai fogorvostudomány nemzetközileg elismert művelője, a szakmai élet kiemelkedő alakja, a Magyar Fogorvosok Egyesületének volt elnöke, Professzor Dr. Bánóczy Jolán tiszteletére és példájának követésére alapította a „Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj”-at.
A jutalomdíj célja a Magyar Fogorvosok Egyesülete olyan tagjának elismerése, aki a Magyar Fogorvosok Egyesülete, a hazai fogorvoslás, a nemzetközi elismertségért tudományos munkájával és/ vagy szakmapolitikai, szervezői, tevékenységével, kiemelkedő munkát végzett. Olyan személy díjazása aki, mind tudományos, mind szakmai, mind erkölcsi példaként szolgálhat a jövő fogorvos nemzedékeknek.
Az MFE elnöksége a jutalomdíjat 2019 évben rendhagyó módon két kitüntetettnek: Prof. Dr. Fejérdy Pálnak, az MFE elnökségi tagjának, a Fogorvosi Szemle leköszönő főszerkesztőjének; és posztumusz Prof. Dr. Orosz Mihálynak, aki 10 éven át volt az MFE főtitkára majd később elnökségi tagja.


Prof. Dr. Fejérdy Pál
Fejérdy Professzor Úr (Budapest, 1945. december 23.) Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán 1969-ben – summa cum laude – minősítéssel szerzett fogorvosi diplomát. Oklevele megszerzése óta a Fogpótlástani Klinikán dolgozik végigjárva az akadémiai „grádicsokat”, 1989-től egyetemi tanár.1986- 1992 dékánhelyettes, majd 1992-től 1998-ig és 2010-től 2013-ig a Fogorvostudományi Kar dékánja. 1999-2010 között igazgató a Fogpótlástani Klinikán. 2003-2009 a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettese. A Semmelweis Egyetem Továbbképzési és Szakképzési Igazgatóság igazgatója (2005-2015). 1971-ben “Fog- és Szájbetegségek”-ből, 2004-ben „Konzerváló fogászat és fogpótlástan”-ból szerzett szakvizsgát. 1970 óta több mint 230 dolgozat, tanulmány könyv és jegyzetrész írásában, elektronikus alkotások létrehozásában vett részt.
Szakmapolitikai tevékenysége: Magyar Fogorvosok Egyesülete vezetőségi tagja, 2017-től főtitkár, Magyar Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástani Szakosztályának elnöke (2002-2008), Fogorvosi Szemle; felelős szerkesztője 2000-től 2005-ig, Fogorvosi Szemle; főszerkesztője 2006-tól, Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégium elnöke 2004-ig, 2011-től Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának elnöke, Tanácsának tagja. Az Egészségügy Területén Működő Igazságügyi Szakértői Testület Tagja (2011-), az ESZTT tagja (2010-), Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB plénum tag 2014-2018), Magyar Rektori Konferencia Egészségtudományi bizottság tag 2015-), Nemzeti Vizsgabizottság tagja 2010 –től., Orvosképzés; felelős szerkesztője 2005-től- 2009-ig. „ Semmelweis Egyetem” újság Szerkesztő Bizottság elnöke (2014-).
Elismerései: Körmöczi Zoltán Pályadíj (1981) és (1982), Apáczai Csere János-díj (1998), Árkövy József Emlékérem és Jutalomdíj (1998), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998), Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2004), Semmelweis Egyetem Arany Pecsétgyűrűje (2010), Semmelweis Díj (2010), Semmelweis Egyetem Pro Universitate díja (2013), Tóth Károly Emlékérem (2013), a Magyar Fogpótlástanért Emlékérem (2013),Eötvös József- Díj (2015), Professor emeritus (2015)


Prof. Dr. Orosz Mihály
A háború után, 1945 novemberében született, egy kis Tisza-parti faluban, földműves családba. Az általános iskolát Balsán, a gimnáziumot Nyíregyházán végezte. Sorkatonai szolgálatának teljesítése után kezdte meg egyetemi tanulmányait. Egyetemi tanulmányai során négy évig volt a Fogorvostudományi Kar KISZ titkára, azonban mint a Kar hallgatói első számú képviselője sosem gátolt, csak segíteni igyekezett.
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karát summa cum laude minősítéssel végezte el, utána a Szájsebészeti és Fogászati Klinikára került, és a korábban megszerzett vezetői tapasztalatainak köszönhetően, már tanársegédként Vámos Imre professzor helyettese lett. Bánóczy Jolán professzor asszonnyal közösen végzett kutatásai alapján kanditátusa, értekezését 1981-ben védte meg. Bár az egyetemtől soha nem szakadt el teljesen, 1985-91 között a Főváros egészségügyi vezetésében dolgozott, az utolsó két évben főosztályvezetőként. 1992-1999-ig a Dentalcoop vezetője, 1999-től a Kútvölgyi Kórházban működő, a Fogorvostudományi Kar II. sz. részlegének szájsebész főorvosa volt. 1990-ben a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanári címét nyerte el.
2004-ben ismét az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikával főállású tagja lett. A korábbi évtizedek államigazgatási és egyéb helyeken megszerzett tapasztalatai alapján bölcs tanácsaival mindig segítette a klinika vezetőségét és annak munkáját. A kollegákkal, orvosokkal, szakdolgozókkal bensőséges kapcsolatot tartott. Betegeivel egyedülállóan közeli kapcsolatba került, bíztak benne és nagyon tisztelték.
Igen jó, okos és bölcs szervező volt, hihetetlen memóriával. Nem véletlenül lett szinte minden magyar fogorvosi szakmai és társadalmi szervezet vezetőségi tagja. Több mint 40 éven át volt a tagja a Magyar Fogorvosok Egyesülete Vezetőségének, 10 éven át Főtitkár, majd alelnök. Mint az MFE főtitkára nagyon szoros munka és baráti kapcsolatban dolgozott Bánóczy Jolánnal, az MFE rendszerváltozás utáni elnökével. Kettőjük odaadó munkája révén került be a magyar fogászat a nemzetközi vérkeringésbe és lett tényleges tagja a nemzetközi fogorvosi testületeknek. Két ciklusban a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának titkára, majd az új Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tanácsának elnöke. A Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaságnak alapító tagja, több cikluson keresztül alelnöke, az utolsó pillanatig vezetőségi tagja volt. Elnyerte a Társaság rangos, „Szájsebészetért” kitüntetését.
A Fogorvosi Szemle és a Magyar Fogorvos szerkesztőbizottsági tagja, a Dental Hírek szerkesztője volt. 1997-től a ,,Praxisszervezés” tantárgy előadója. A fogorvosi asszisztensek számára írt két kötetes tankönyve máig fontos támpont a nővérek számára. Több, mint 100 tudományos dolgozata mellett 4 egyetemi tankönyv társszerzője. Az általános orvosok és orvostanhallgatók számára társszerzőként szerkesztett tankönyve 2012-ben jelent meg, nagy siker volt. Több mint 120 tudományos előadást tartott, szinte a világ minden részén, az Egyesült Államoktól Koreáig. Munkásságát több fontos, tudományos és állami kitüntetéssel értékelték. Az Egészségügy Kiváló Dolgozója, a Munka Érdemrend arany fokozata, Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, Semmelweis Egyetem Pro Universitate díj kitüntetettje.

A Dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíjak átadására 2019 május 10-én délután, ünnepélyes keretek között, az MFE tudományos továbbképző konferenciáján Szegeden került sor. A Professzor Urak méltatásáról Prof. Dr. Gera István előző elnök és egyben első díjazott szólt, a díjat pedig Gera professzor Úr közösen adta át Dr. Pál Miklóssal, Bánóczy professzor asszony egyetlen fiával. A díjátadáson Orosz professzor úr családja az őket ért veszteség okozta friss fájdalom okán nem tudott részt venni. A díjat az Özvegy egy későbbi alkalommal veszi át.
Köszönjük mindkét Professzor Úrnak az elénk állított példát, kegyelettel hajtunk főt Orosz Professzor emléke előtt, és ezúton szeretnénk kifejezni tiszteletünket munkájuk, elhivatottságuk és a Magyar Fogorvosok Egyesületéhez való hűségük iránt.

Share.