Kiemelt pártoló tagságot adományoztunk támogatóinknak

0
A Magyar Fogorvosok Egyesületének 2019. május 10- én tartott Közgyűlése 2019/5/9 számú határozatának alapján kiemelt pártoló tagságot adományozott három támogatója részére. A pártoló tagságról készült nyilatkozatot ünnepélyesen, 2019. május 10-én pénteken írta alá az Egyesület Elnöksége a három cég képviselőjével.

A kiemelt pártoló tagságot 2019-ben három támogató kaphatta meg:
a Straumann Magyarországi Fióktelepe
a Denti System Kft.
és a Philips Magyarország

A Straumann Magyarországi Fióktelepével évek óta ápol egyesületünk igen jó kapcsolatot, és az idei évi Perspektívák a Paro-Implantológiában és a Komprehenzív Fogászatban tudományos továbbképző konferencián kiemelkedően magas hozzájárulással támogatták rendezvényünk sikerét azáltal, hogy három előadónk igen magas (tengeren túli) utazási költségét átvállalták.


A Denti System Kft. ugyan évek óta kiállítója és támogatója konferenciánknak, azonban az idei évben igen nagy támogatást és sok visszajelzés szerint nagy pozitív fejlődést jelentett az, hogy a konferencia összes, a vendégek szerint igen ízletes kávészünetét cégük finanszírozta 1500 főre. Szintén a Denti System Kft. az MFE egyik szerződéses partnere, 2019 évben kötöttünk első alkalommal SEAL szerződést.


A Philips Magyarország 2019-ben már nem első alkalommal köt Egyesületünkkel SEAL szerződést.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete Alapszabályának III/5/e pontja alapján

„Kiemelt pártoló tagok természetes és jogi személyek, akik, illetve amelyek az Egyesület céljai elérésének segítése érdekében, csatlakozni kívánva ahhoz, az Egyesület Alapszabályát magukra nézve kötelezőnek elismerik, kiemelkedően magas vagyoni hozzájárulással támogatják az Egyesület működését, és akiket, illetve amelyeket az Elnökség kérelmük alapján tagként felvesz”.

És pontosabban, az alapszabály III/10. pontja alapján

A kiemelt pártoló tag jogai és kötelezettségei

a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
b) javaslatokat és előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez,
c) nevének a Fogorvosi Szemle belső tüköroldalán, a Pártoló Tagok listáján való
szerepeltetése,
d) nevének az Egyesület által rendezett kongresszusok program-kiadványában a Pártoló Tagok listáján való szerepeltetése,
e) kérésére évente egy fél, vagy (az adott lapszám telítettségétől függően) egész oldalas belső hirdetés térítésmentes megjelentetése a Fogorvosi Szemlében,
f) kedvezmény a kiállítói díjból az Egyesület által rendezett kongresszusokon,
g) kötelezettséget vállalt kiemelkedően magas vagyoni hozzájárulás megfizetésére,
h) szavazati joga nincs és az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe nem választható.

A három cég támogatásáért hálánk jeléül gratulálunk kiemelt pártoló tagságukhoz.

Fotóink az aláírásokról:

Share.