Az Elnökség beszámolója a 2018-as évről

0

Szeretném néhány gondolatban összefoglalni a 2018-as év eseményeit, történéseit. Engedjék meg, hogy szomorú hírekkel kezdjem az összefoglalómat.
2018 évben elhunyt Nagy Gábor professzor úr, a Fogorvosi Szemle szerkesztőbizottsági tagja, és idén tragikus hirtelenséggel veszítettük egy Orosz Mihály professzor urat, volt elnökségi tagunkat.

Az elmúlt év adminisztratív változásaival kezdve: 2018 év folyamán folytattuk a tagjainkkal a kapcsolattartás módjának kibővítését, tagjaink email címeinek adatbázisunkba gyűjtésével. A kezdetkor ez a feladat szinte reménytelen próbálkozásnak tűnt, azonban mára elmondhatom, hogy igen jó arányban sikerült tagjaink email címeit elkérnünk, ami jelentősen megkönnyíti a kapcsolattartást. Abban bízom, hogy ez a forma a postázási költségeinket is jelentős mértékben csökkenti.
Egyesületünk új és fejlődő honlapján és Facebook-oldalán folyamatosan javítunk, közlünk friss információkat.

2018 év végén az elnökség 2018/12/1. sz határozata alapján könyvelőirodát váltottunk, és ebben az évben elkészíttettük angol nyelvű rövid logónkat.

A 2018-as év egyik legnagyobb adminisztratív feladattömege az volt, hogy az Európai törvénykezésnek megfelelően elkészüljön az MFE adatvédelmi szabályzata és tájékoztatója. Hosszas és körültekintő egyeztetést követően ügyvéd készített számunkra adatvédelmi tájékoztatót, melyet honlapunkon bárki elérhet. Új belépő tagjaink csakis azon esetben lépnek be, ha a tájékoztatót megismerik és elfogadják. Weboldalunkat is elláttuk a törvények szerint szükséges technikai védelemmel. Tagjaink személyes adatit kezelő kollégáink mind tudomásul vették írásba foglalt kötelezettségeiket az adatok védelmére vonatkozóan. Az ügyvéd által előkészített információkat tagjaink elérhetik weboldalunkon, segédletként használhatják saját magánrendelőjük adatvédelmi eljárásához.

A tagság számának növelése igen jó úton halad, 2016-ban 92, 2017-ben 122, 2018-ban 118 új taggal és 123 hallgatói taggal bővült egyesületünk. 2018 év végén 1898 tagú a teljes listánk, melyből 1073 tagunk rendezte tagdíját. 2016-ban ez a lista 1472 tagú volt, ami négy év alatt több, mint négyszáz taggal való növekedést jelent. Új tagjainkat nemcsak a szakmai közösségbe tartozás érzésével próbáljuk belépésre késztetni, hanem konferenciákon való kedvezményes részvétel lehetőségével is, illetve az NSK pályázaton való részvétel feltétele is az MFE tagság volt. Nagy örömömre szolgál, hogy igen sok fiatal pályakezdő kolléga lép be sorainkba, akik kreatív ötleteire, kezdeményezésére, impulzív részvételükre az egyesület munkájában a jövőben nagyon számítok. Egyúttal nagyon remélem, hogy fiatal tagtársaink is megtalálják számításaikat ebben a közösségben, s pályájuk e kezdeti szakaszán, mi, tapasztaltabb kollégák e közösség keretén belül minden támogatást megadunk nekik.
Pénzügyi téren igyekszünk tartani vagyonunkat: Két SEAL-szerződést kötöttünk a PHILIPS-sel, illetve a Johnson&Johnson-nal.
Tagdíjbevételünk kisebb visszaesést mutatott 2018-ban abban köszönhetően, hogy 2017-ben az elnökség döntése mentességet adott a hetvenedik életévüket betöltött tagoknak, akik 2018-ban mintegy százan voltak. Mindezek ellenére 2018-ban örvendetes módon 1074 fő aktív tagunk volt, akik tagdíjukat rendezték, vagy mentességüket kérvényezték. Ez a szám a 2015-ös évben befizető 713 taghoz képest jelentős fejlődés.

A 2018-as évben kezdtük el hosszú távú projektünket, a Fogorvosi Szemle láthatóságának és publikációs arányának növelését. Az elnökség hosszas tárgyalását követően a négy képzőhely vezetőitől levélben kértünk segítséget, és Dr. Vasas Lívia tanárnőt, a Semmelweis Egyetem központi könyvtárának volt főigazgatóját megbíztuk, hogy segítségével folyóiratunk valóban open access, egyre láthatóbb legyen, melynek érdekében számos előrelépés történt. Egyebek között az online jelenlét alapfeltételeit teremtettük meg: pótoltuk az ISSN számokat, és szerződést kötöttünk az MTA szakkönyvtárával a DOI számok és az OJS szoftver ügyében, és módosítottuk jelenlétünket az EBSCO Dentistry&Oral Sciences Source-ban magazinról tudományos folyóirat címszóra.

2016-ban kutatási pályázatot hirdettünk az NSK Europe GmbH támogatásával „Young Researchers Program” néven. 2016-ban Dr. Molnár Bálint, Dr. Szalma József, és Dr. Németh Kinga számára tudtuk odaítélni a kutatásukhoz nagyösszegű támogatást, mellyel konferencia részvételük, utazásuk és publikációjuk támogatható. Ezen kötelességeiket 2018-ban teljesítették. A sikeres pályázatot követően 2018-ban újra meghirdettük a pályázatot, melyben ezúttal öt nyertest hirdettünk, akik 2019 évben kezdik meg projektjeiket, és díjaikat a nemsokára következő díjátadáson kaphatják meg.
2018. Május 11-12. között került megrendezésre Szegeden az MFE konferenciája, „Perspektívák a Paro-Implantológiában és Komprehenzív Fogászatban” címmel, ahol olyan neves előadók tartottak kivételesen színvonalas előadást, mint Franck Renouard, Syngcuk Kim és még sokan mások. Szintén már 2018-ban elkezdtük, és azóta is hatalmas idő-és figyelemáldozatot szentelünk az MFE idei éves konferenciájának szervezésére.
Ezen a konferencián kerültek kihirdetésre a 2018. évi Körmöczi pályadíjak nyertesei. Az I. fokozatot dr. Papp Zsuzsanna és kollégái, a II. fokozatot dr. Barrak Ibrahim és kollégái, a III. fokozatot pedig dr. Sápi Béla és kollégái kapták. Remélem, hogy pályájukon ez a díj megteremti számukra azt az első lépést, amellyel egy életre szóló kutatómunkával egybekötött szakmai munkát tudnak felépíteni.
2018 májusában adtuk át másodszor a Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíjat is, ezúttal Márton Ildikó professzor asszonynak.
Szintén a 2018. májusi konferenciánkon írtunk alá együttműködési megállapodást második külföldi partneregyesületünkkel: az Olasz Fogorvosok Egyesületével.
2018 március 20-án az Egészséges Száj Világnapján fogorvosi szék kitelepítésével ingyenes szűréssel vártuk az érdeklődőket Szeged belvárosában, és több helyszínen végeztünk párhuzamosan figyelemfelkeltő munkát a prevenciót szem előtt tartva.
A CED Elnökségi üléseken májusban (Tallinn) és novemberben (Brüsszel) is képviseltettük magunkat, ahol fontos, az európai fogászatba bevezetett új állásfoglalásokat ismerhettünk meg. A CED felé folyamatos adatszolgáltatásaink során a Magyarországról szóló Európai adatbázist is frissítettük, a Kamarával való élénk együttműködéssel.
Szeptember hónapban a 2018-as közgyűlés felügyelő bizottság 2018/F ajánlása alapján képviseltettük országunkat az FDI világkongresszusán Buenos Airesben. A világkongresszus lehetőséget biztosított a régi szakmai kapcsolatok felelevenítésére, és újak létrehozására. Az ottani szereplés biztosan nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 2019-es FDI-ra meghívott előadóként, az út a regisztráció és a szállás fedezése mellett veszek majd részt.

Prof. Dr. Nagy Katalin
elnök

Cikkeinkhez linkek:

Adatvédelmi segédlet

Az Egészséges Száj Világnapja

Olasz-Magyar Együttműködés

Dr. Bánóczy Jolán emlékérem

Körmöczi-díjak

 

 

 

Share.