Fogorvosi szemle

ISSN 0015-5314 (nyomtatott)
ISSN 2498-8170 (online)

A Fogorvosi Szemle a Magyar Fogorvosok Egyesületének hivatalos tudományos folyóirata, a Magyar Fogorvosok Egyesületének honlapjáról (http://mfe-hda.hu/) mindenki számára teljes szöveggel hozzáférhető, nyílt hozzáférésű lap.

A Fogorvosi Szemlét 1908-ban alapította Dr. Körmöczi Zoltán, azóta a magyar fogorvos-társadalom egyetlen peer reviewed szakmai tudományos médiuma. A folyóirat nyelve magyar, minden cikkében angol nyelvű összefoglalóval és angol nyelvű kulcsszavakkal.

A folyóirat elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született máshol még nem közölt eredeti közlemények fóruma. Helyet biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményekből született eredeti közlemények számára amellett, hogy egyik legfontosabb célja a fogorvosok folyamatos képzésének és továbbképzésének szolgálata. Ezen filozófia mentén a Fogorvosi Szemle Szerkesztő Bizottsága által felkért szaktekintélyek által összeállított összefoglaló (review) közleményeknek rendszeresen helyet biztosít.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a Fogorvosi Szemlét nyomtatott formában minden tagja számára a tagdíj fejében postázással terjeszti, valamint egyéni előfizetőinek megrendelés után postázza.

Archívum:
A korábbi számok itt megtekinthetők

Fogorvosi Szemle új szerzői jogi Nyilatkozata

Útmutatónk a Fogorvosi Szemlében való publikációhoz innen letölthető: FogorvosiSzemle-Útmutató_2019

A Magyar Fogorvosok Egyesületének (MFE) hivatalos lapja
Alapította Dr.Körmöczi Zoltán 1908-ban

szemle

Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál
Szerkesztő: Dr. Hermann Péter

A szerkesztőbizottság tagjai:
dr. Barabás József, dr. Bánóczy Jolán (†), dr. Dobó Nagy Csaba, dr. Divinyi Tamás, dr. Dőri Ferenc, dr. Fábián Gábor (†), dr. Fazekas András, dr. Fazekas Árpád, dr. Fábián Tibor (†), dr. Gera István, dr. Gerber Gábor, dr. Hegedüs Csaba, dr. Kaán Miklós (†), dr. Kivovics Péter, dr. Kocsis s. Gábor, dr. Márton Ildikó, dr. Nagy Ákos, dr. Nagy Gábor (†) , dr. Nagy Katalin, dr. Németh Zsolt, dr. Piffkó József, dr. Radnai Márta, dr. Schiff Tamás (†), dr. Sculean Anton, dr. Spielman Andrew, dr. Tarján Ildikó, dr. Tóth Zsuzsanna, dr. Varga Gábor, dr. Vágó Péter, dr. Windisch Péter, dr. Zelles Tivadar

Szerkesztőség:
1088. Budapest, Szentkirályi utca 47.
Fogpótlástani Klinika
Telefon/Fax: (36) 1-317-1094
E-mail: fejerdy.pal@dent.semmelweis-univ.hu

Kiadja:
A Magyar Fogorvosok Egyesülete

Megrendelhető  Postai Úton: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., E-mailben: info@mfe-hda.hu

Előfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest.
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen,
telefonon +36-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.
Belföldi előfizetési díjak: 1000 Ft/1 db szám

Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél:
www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, +36-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu

Online elérhetőség:
A Fogorvosi Szemle korábbi számai, az „Útmutató a Fogorvosi Szemle szerzői számára” és a „Fogorvosi Szemle szerzői jogi nyilatkozata” megtalálhatóak az MFE honlapján: http://mfe-hda.hu/

2017 decemberétől kezdve a Fogorvosi Szemle cikkei elérhetőek az EBSCO adatbázis Dentistry and Oral Sciences szekciójában is.

Index: 25 292

Nyomta az Argumentum Kiadó nyomdaüzeme