Határozattár

A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2017-ben a Fővárosi Törvényszék által befogadott alapszabályának megfelelően határozattárat hoz létre, melyben az Egyesület működését érintő határozatokat rögzíti.

2018. május 11. KÖZGYŰLÉS

Határozatok:
2018/5/1: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Borbély Juditot, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Dr. Olasz Tibort és Dr. Fráter Márkot valamint elfogadja a naprendet.

2018/5/2: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az elnökség 2017. évi beszámolóját.

2018/5/3: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegében szereplő eszközök és források egyező végösszegét valamint a tárgyévi eredményt.

2018/5/4: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az elnökség 2018. évi munkatervét.

Ajánlások:
2018/A A közgyűlés kéri a tagokat, akár e-mailes formában is jelezzék felénk tapasztalataikat az EBSCO fogászati adatbázisának használatáról.
2018/B A közgyűlés kéri a tagokat, hívják fel az elnökség figyelmét pályázati lehetőségekre, olyan projektekre, melyekben az MFE támogatást nyújthat a szakma képviselőinek tudományos előremenetelükben.
2018/C A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy tegyék elérhetővé oktatóik, kutatóik számára a 2018-as NSK pályázati felhívást.
2018/D A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy facilitálják fiatal munkatársaik publikációs tevékenységét.
2018/E A felügyelő bizottság kéri, hogy az elnökség üléseire meghívást kapjanak a bizottság tagjai.
2018/F A felügyelő bizottság javasolja, hogy az elnökség képviseltesse magát az FDI nemzetközi kongresszusain.
2018/G A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy ajánlják az MFE tagságot frissen végző hallgatóiknak.
2018/H A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy hívják fel PhD hallgatóik figyelmét a novemberben közelgő PhD konferenciára.

2017. szeptember 28. ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2017/9/1: Az Elnökség megszavazza, hogy Az MFE elnöksége felkéri a tagtársaságokat, hogy javasolják, ajánlják tagjaiknak az MFE tagságot

2017/9/2: Az Elnökség megszavazza, hogy az elnökség kérje a tagtársaságokat hivatalos levélben és grémium ülés keretében is hogy jelenítsék meg nevükben az MFE-hez való tartozásukat

2017/9/3: Az Elnöskég rögzíti, hogy az MFE tagtársaságai 0 Ft éves tagdíjat kötelesek fizetni az MFE részére.

2017/9/4: Az Elnökség rögzíti, hogy a szerkesztőbizottság felkéri a képzőhelyeken alkalmazásban álló oktató/kutatókat akik nem fogorvosi végzettségűek. Először is a review-ra érdekesnek talált témakörökben személyesen név szerint kér fel személyeket, másodszor eredeti cikkek közlésére is felkér tudományos végzettségű munkatársakat.

2017/9/5: Az Elnökség rögzíti, hogy az egyes doktori iskolák felé megkereséssel lesz azt javasolva, hogy a PhD fokozatszerzés feltétele legyen egy magyar nyelvű cikk megjelentetése a Fogorvosi Szemlében.

2017/9/6: Az Elnökség rögzíti, hogy a tutorok és a PhD témavezetők megkeresésével nekik javasolják az esettanulmányok megjelenítését rezidenseikkel, PhD témavezetettjeikkel.

2017/9/7: Az Elnökség rögzíti, hogy a Fogorvosi Szemle tematizálására törekszik ilyen módon külön választva a rezidensi esetbemutatásokat, a PhD-s review-kat és az egyéb cikkeket.

2017/9/8: Az Elnökség rögzíti, hogy a tudományos bizottság kidolgozza a jövőre vonatkozó éves rendszerességű PhD, TDK és posztdoktori konferencia szekciók megvalósításának tervét.

2017/9/9: Az Elnökség rögzíti, hogy az MFE licensz szerződést köt az EBSCO-val.

2017/9/10: Az Elnökség rögzíti, hogy a 2018-as évtől a 70. életévüket betöltött tagjaink tagdíjmentességet élvezzenek.

2017. május 12. KÖZGYŰLÉS

2017/5/1: A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a 2016-os év pénzügyi beszámolóját.

2017/5/2: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az egyesületen belül egy Tudományos Szekció létrehozását.

2017/5/3:  A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az Elnökség 2017-es munkatervét.

2017/5/4: A közgyűlés a választári jelölőbizottság, a számvizsgáló és felügyelő bizottságok közös munkájával, titkos szavazással megválasztja az egyesület új elnökségét.

Elnök: Nagy Katalin
Fogorvosi Szemle főszerkesztője: Fejérdy Pál
Pénztáros: Borbély Judit
Tagok:

  • Gera István – előző elnök
  • Tóth Zsuzsanna
  • Kivovics Péter
  • Márton Ildikó
  • Hegedűs Csaba
  • Nagy Ákos
  • Radnai Márta
  • Pinke Ildikó