Körmöczi díj

A Magyar Fogorvosok Egyesületének Körmöczi pályadíja minden évben meghirdetésre kerülő pályázati lehetőség keretein belül kerül kiosztásra.

A Magyar Fogorvosok Egyesületének 1973. november 1-én tartott Vezetőségi ülésén megalapított
„Körmöczi – pályadíj” statútumának 2017-es módosítása alapján

„Pályadíjban részesíthetők mindazok, akik:
1. Tagjai a Magyar Fogorvosok Egyesületének,
2. 35. életévüket nem töltötték be a közlemény beadásának időpontjában,
3. önálló, színvonalas, tudományos munkán alapuló közleményük jelent meg a Fogorvosi Szemlében és ezt másutt nem publikálták. Társszerző esetén, az első helyen szereplő szerző életkora döntő.
A pályadíj megosztva is kiadható.
A pályadíj összege:
I. helyezés………………………………………..200 000 Ft.
II. helyezés………………………………………..150 000 Ft.
III. helyezés………………………………………..100 000 Ft.

A feltételeknek megfelelő közleményeket a tárgyévet követő minden év február 20.-án a Fogorvosi Szemle főszerkesztője felterjeszti az Egyesület Elnökéhez.
Az Elnök a pályázatok rangsorolására, a helyezésekre – a dolgozatok témájához igazodva – Eseti Bíráló bizottságot kér fel. A Bizottság megadott határidőre javaslatát megküldi az Egyesület Főtitkárának.
A Pályadíj(ak) végleges elbírálásról, kiadásáról (helyezés, megosztás) az Elnökség egyszerű többségi szavazattal dönt.
A pályadíjak átadása ünnepélyes tudományos rendezvény keretében történik meg.

Körmöczi-Pályadíj átadás 2018

Megnyílt a pályázat a 2017-es Körmöczi pályadíjra