Magyar Parodontológiai Társaság

Tagtársaság székhelye:
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.

Kapcsolattartó:
Prof. Gera István
1088. Budapest, Szentkirályi u. 47. 4. em.
gera@fok.usn.hu
(06-1)-267-4907

Tagtársaság elnöke:
Prof. Dr. Windisch Péter
egyetemi tanár, a SE FOK Parodontológiai Klinika igazgatója, 1088. Budapest, Szentkirályi u. 47. 4. em.
peter.windisch@gmail.com
06-1-459-1464

Tagtársaság főtitkára / titkára
Prof. Gera István
1088. Budapest, Szentkirályi u. 47. 4. em.
gera@fok.usn.hu
(06-1)-267-4907

Tagtársaság elnöksége
MPT vezetőség 2015-2018
Elnök: Dr. Windisch Péter
Titkár és  EFP delegat: Dr. Gera István
Alelnök: Dr. Vályi Péter
Pénztáros: Dr. Dőri Ferenc

Vezetőség tagjai:
Dr. Büchler János
Dr. Horváth Attila
Dr. Keglevich Tibor
Dr. Kemper Róbert
Dr. Molnár Bálint
Dr. Bán Ágnes
Dr. Urbán István
Dr. Hangyási Dávid
Dr. Volom András

Tagtársaság rövid leírása:
Létrehozásának és tevékenységének célja a parodontológia hazai fejlődésének támogatása.
Céljának megvalósítása érdekében:

 • támogatja a parodontológiával kapcsolatos kutatást, oktatást, továbbképzést,
 • segíti a kezelési eljárások továbbfejlesztését, új eljárások kidolgozását és ezek elterjesztését,
 • szakmai hírlevelet, ismertető anyagokat ad ki és terjeszt,
 • feladatának tekinti a parodontológiával foglalkozók közötti kapcsolattartás megteremtését és fenntartását,
 • kapcsolatot kíván teremteni a kutatásban és a gyakorlatban dolgozók között,
 • törekszik arra, hogy a parodontológiát érintő számos szakterület és tudományág (határterületek) fóruma is legyen,
 • együttműködést alakít ki hazai, külföldi és nemzetközi társaságokkal,
 • a parodontológiát érintő vitás kérdésekben szakmai tanácsadó funkciót is betölt,
 • alap és továbbképzési céllal rendezvényeket szervez,
 • tájékoztatást és ajánlást ad tagjainak a parodontológiában használatos módszerekről és anyagokról,
 • véleményezi külföldi gyártmányú anyagok, eszközök hazai bevezetését,
 • célul tűzi a hazai parodontológus szakorvosképzés megvalósítását.

Web: www.parotovabbkepzes.hu