Körmöczi-pályadíj

A Magyar Fogorvosok Egyesületének 1973. november 1-én tartott Vezetőségi ülésén alapította meg a „Körmöczi - pályadíj”-at.

Pályadíjban részesíthetők mindazok, akik:

1. Tagjai a Magyar Fogorvosok Egyesületének,
2. 35. életévüket nem töltötték be a közlemény beadásának időpontjában,
3. önálló, színvonalas, tudományos munkán alapuló közleményük jelent mega Fogorvosi Szemlében és ezt másutt nem publikálták. Társszerző esetén, az első helyen szereplő szerző életkora döntő.

"Esetismertetés (case report)" és "összefoglaló cikk (review)" rovatokban megjelent közleményeket nem lehet benyújtani a pályázatra.

A pályadíj megosztva is kiadható.

A pályadíj összege:

I. helyezés, 200 000 Ft.
II. helyezés, 150 000 Ft.
III. helyezés, 100 000 Ft.

A feltételeknek megfelelő közleményeket a tárgyévet követő minden év február 20.-án a Fogorvosi Szemle főszerkesztője felterjeszti az Egyesület Elnökéhez.

Az Elnök a pályázatok rangsorolására, a helyezésekre - a dolgozatok témájához igazodva - Eseti Bíráló bizottságot kér fel. A Bizottság megadott határidőre javaslatát megküldi az Egyesület Elnökségének.

A Pályadíj(ak) végleges elbírálásról, kiadásáról (helyezés, megosztás) az Elnökség egyszerű többségi szavazattal dönt.

A pályadíjak átadása ünnepélyes tudományos rendezvény keretében történik meg.

Díjazottak:

2017

 • Első Helyezett: DR. NAGY PÁL, DR. KÖVÉR KRISZTIÁN, DR. GERA ISTVÁN, DR. HORVÁTH ATTILA
  Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  Elektromos és kézi fogkefék hatékonyságának összehasonlítása az orális prevencióban. Irodalmi áttekintés, systematic review, meta-analízis
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 109. évf. 1. sz. 2016. 3-22.
 • Megosztott Második Helyezett: DR. GHEORGHITA DOROTTYA, DR. ANTAL MÁRK ÁDÁM, DR. NAGY KATALIN, DR. KERTÉSZ ANNAMÁRIA, DR. BRAUNITZER GÁBOR
  Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló- és Esztétikai Fogászati Tanszék, Szájüregi és Szisztémás Betegségek Kutatócsoport
  Dohányzás és pikkelysömör mint együttes rizikófaktor a fogágybetegségben
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 109. évf. 4. sz. 2016. 119-124.
 • Megosztott Második Díj: PALKOVICS DÁNIEL, DR. GERA ISTVÁN
  Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest*
  Biotípus jelentősége a fogászati-parodontális kezelések kiszámíthatóságában
  Irodalmi összefoglaló és keresztmetszeti vizsgálat
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 109. évf. 2. sz. 2016. 45-55.

2018

 • I. helyezett: Dr. Papp Zsuzsanna
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 110. évf. 4. sz. 2017. 122-134. cikke, a Miller I-II ínyrecesszióval kombinált fognyaki léziók restauratív és sebészi ellátása – randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat 6 hónapos eredményei
 • II. helyezett: Dr. Barrak Ibrahim
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 110. évf. 1. sz. 2017. 20-24. cikke, a Streptococcus mutans kolonizácója különböző fluoridot tartalmazó profilaktikus szerek alkalmazása után titán felszínen – in vitro vizsgálatok
 • III. helyezett: Dr. Sápi Béla
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 110. évf. 3. sz. 2017. 88-91. cikke, a TMI diszfunkcióval rendelkező páciens komplett ellátása - esetismertetés

2019

 • I. helyezett: Dr. Iványi Dóra
  (Semmelweis Egyetem FOK, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  társszerző: Dr. Kivovics Péter
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 111. évfolyam 2. sz. 2018. 52-58. cikke,
  Dentális implantátumok eltávolításának retrospektív értékelése
 • II. helyezett: Dr. Balázs Mónika
  Semmewleis Egyetem, Konzerváló Fogászati Klinika)
  társszerzők: Dr. Komora Péter, Dr. Tóth Zsuzsanna
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 111. évfolyam 4. sz. 2018. 123-128. cikke,
  Minimál invazív bemeneti kavitás premoláris és moláris fogaknál – irodalmi összefoglalás
 • III. helyezett: Dr. Simonffy László
  (Semmelweis Egyetem FOK, Orális Diagnosztikai Tanszék)
  Társszerzők: Dr. Gyula-Gaál Szabolcs, Dr. Dobó Nagy Csaba, Dr. Szabó Bence Tamás
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 111. évfolyam 3. sz. 2018. 74-78. cikke,
  Fibrosus dysplasia differenciál-diagnózisa

2020

 • I. helyezett: Dr. Palásti Levente
  (Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  Társszerzők: Dr. Iványi Dóra, Dr. Oberna Ferenc, Dr. Kivovics Márton
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 112. évfolyam 3. sz. 2019. 87-93. cikke,
  Fogászati implantáció biszfoszfonát terápiában részesülő betegeknél - irodalmi összefoglaló (1. rész)
 • II. helyezett: Dr. Sáry Tekla
  (Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék)
  Társszerző: Dr. Nagy Katalin
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 112. évfolyam 4. sz. 2019. 117-122. cikke,
  Direkt restauratív technikák összehasonlítása MOD kavitással rendelkező fogakban üvegszálas anyagok felhasználásával – előzetes tanulmány
 • III. helyezett: Dr. Miklós Réka
  (Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar)
  Társszerzők: Dr. Forgó Kristóf, Dr. Komlós György, Dr. Joób-Fancsaly Árpád, Dr. Ács Nándor
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 112. évfolyam 3. sz. 2019. 94-101. cikke,
  Várandósság és gyógyszerek
  Hogyan kezeljünk állapotos pácienseket a fogászati rendelőben?

2021

 • megosztott I. helyezett: Dr. Komlósi Laura
  (SZTE FOK Szájsebészeti Tanszék)
  Társszerző: Dr. Vályi Péter
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 113. évfolyam 1. sz. 2020. 12-19. cikke,
  Subgingivális air-abrazív terápia hozzáadott hatása a krónikus parodontitis nem-sebészi kezelésében Randomizált, kontrollált pilot study
 • megosztott I. helyezett: Dr. Kerkovits Bálint
  (SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  Társszerzők: Dr. Czinkóczky Béla, Dr. Kivovics Márton
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 113. évfolyam 4. sz. 2020. 132-139. cikke,
  Implantátumok szubstruktúrájának illeszkedési lehetőségei az endostruktúrához – irodalmi áttekintés
 • II. helyezett: Dr. Berkei Gábor
  (Helvetic Clinics, Budapest)
  Társszerzők: Dr. Lukács László, Dr. Vág János
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 113. évfolyam 2. sz. 2020. 46-51. cikke,
  Azonnali implantáció és lágyrészformázás saját foggal kombinált ideiglenes PMMA felépítménnyel 
 • III. helyezett: Dr. Pörzse Virág
  (SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  Megosztott első szerző: Dr. Nagy Pál
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 113. évfolyam 3. sz. 2020. 74-81. cikke,
  Implantátumok szubstruktúrájának illeszkedési lehetőségei az endostruktúrához – irodalmi áttekintés

2022

 • I. helyezett: Dr. Ali Alkhayer
  (Szegedi Tudományegyetem Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika)
  Társszerző: Dr. Piffkó József, Dr. Segatto Emil
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 114. évf. 4. sz. 2021. 168–179 cikke, Az arc lágyrészeinek háromdimenziós változásai skeletalis III. osztályú páciensek bimaxilláris műtétje után: prospektív vizsgálat
 • II. helyezett: Dr. Youssef Adelina Stephanie
  (Semmewleis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  Társszerzők: Dr. Tóth Ferenc, Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Szalóki Melinda
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 114. évf. 2. sz. 2021. 46–52. cikke,3D nyomtatható MED610 polimerből kioldódó monomerek kvalitatív analízise és ezek hatása sejtekre
 • III. helyezett: Dr. Nagy-Csoma Luca
  (Semmelweis Egyetem FOK, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
  Társszerzők: Dr. Iványi Dóra, Dr. Kivovics Péter, Dr. Németh Orsolya
  FOGORVOSI SZEMLE ■ 114. évf. 1. sz. 2021. 9–14. cikke,
  Laborvizsgálat jelentősége implantációs betegeknél

2023

 • I. helyezett: Dr. Suta Márton József 
  (Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar Bioanyagtani és Fogpótlástani nem önálló Tanszék)
  társszerzők:  Béresová Mónika, Csámer Loránd, Csík Attila, Dr. Hegedűs Csaba
  FOGORVOSI SZEMLE FOGORVOSI SZEMLE 115. évf. 2. sz. 2022. 64-68. cikke: Evaluation of Polyjet and SLA 3D printers (Polyjet és SLA 3D nyomtatók összehasonlító vizsgálata)
 • II. helyezett: Dr. Heckenast Lili
  (Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
  társszerzők:  Dr. Nemes Bálint, Dr. Juhász Fanni, Dr. Déri Katalin, Dr. Rózsa Noémi
  FOGORVOSI SZEMLE 115. évf. 1. sz. 2022. 14-20. cikke:
  Módosított Alt-RAMEC technika rövid távú hatékonyságának vizsgálata a retromaxilia kezelésében 
 • megosztott III. helyezett: Dr. T. Szabó Veronika
  (Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék)
  társszerzők: Dr. Szabó Balázs, Dr. Braunitzer Gábor, Dr. Szabó P. Balázs, Dr. Fráter Márk
  FOGORVOSI SZEMLE  115. évf. 2. sz. 2022. 69-75. cikke, A gyökéramputáció hatásának vizsgálata intrakoronálisan sínezett, furkációérintett felső moláris fogak törési ellenállására (Előzetes tanulmány)
 • megosztott III. helyezett: Dr. Néma Viktória
  (Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék)
  társszerzők: Dr. Sáry Tekla, Szántó Lili Fanni, Dr. Braunitzer Gábor, Dr. Fráter Márk
  FOGORVOSI SZEMLE 115. évf. 4. sz. 2022. 178-182. cikke, Rövid üvegszál megerősítésű kompozit által kifejtett polimerizációs stressz (Előzetes tanulmány)

Legyen Ön is a Magyar Fogorvosok Egyesülete tagja!

Egy kedvező, egyszeri éves díj fejében élvezze a tagság nyújtotta összes előnyt!

Regisztráció