Küldetésünk

A Magyar Fogorvosok Egyesületének Küldetése

Magyar Fogorvosok Egyesülete, mint a legrégibb hazai fogorvosi szerveződés, fontos feladatának tartja a magyar fogászat hagyományainak és értékeinek megőrzését, ugyanakkor a fogászat fejlődésének elősegítése érdekében kötelessége a nemzetközi és hazai tudományos eredmények továbbítása, a szakmai színvonal magas szinten tartása.

Az Egyesület képviseli a magyar fogorvos-társadalmat a hazai és nemzetközi fórumokon, a MOTESZ Szövetségi Tanácsában, illetve szorosan együttműködik a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatával a Nemzeti Bizottság keretében.
Fontos feladatának tekinti az interdiszciplinaritást, mely meghatározza a fogászat helyét a medicinán belül.

Magyar Fogorvosok Egyesülete, mint a Tagtársaságainak összessége, felelős az egyes Tagtársaságok együttműködésének elősegítéséért és annak összehangolásáért, valamint a Fogorvosi Szemle, mint az egyetlen, nemzetközileg is jegyzett magyar fogorvosi tudományos folyóiratnak a kiadója, felelős a hazai fogorvosi kutatási eredményeinek publikálásáért, és egyben a fogorvosok folyamatos továbbképzésének előmozdításáért.

Magyar Fogorvosok Egyesületének fontos feladata a fogászat egészét érintő tudományos fórumok megszervezése kiemelten az Árkövy Kongresszusok sikerének biztosítása.