• English
 • Magyar

Magyar Fogorvosok Egyesülete elnökség

A Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöksége
az Egyesület 2017. május 12-én tartott tisztújító közgyűlésének
és a 2019. május 10-én tartott közgyűlés határozatainak megfelelően

Prof. Dr. Nagy Katalin

Elnök

 • tanszékvezető egyetemi tanár: Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szájsebészeti Tanszék
 • az Emberi Erőforrások Minisztériumában a Köznevelésért Felelős Államtitkár tanácsadója
 • kuratóriumi tag: Tempus Közalapítvány
 • nemzetközi tanácsadó: Magyar Rektori Konferencia
 • díjak, kitüntetések: 
 • Batthyány-Strattmann László díj (A Magyar Köztársaság életmű-díja, 2014), „Pro Urbe”-díj, Szeged Város nemzetközi kapcsolatainak építéséért (2014), „A magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséért” Tempus Közalapítvány (2014), Árkövy Emlékérem és Jutalomdíj (2015)
 • tudományos érdeklődési területek: szájsebészet, orális onkológia, maxillofaciális rehabilitáció, ethiológiai faktorok szerepe a szájüregi daganatok kialakulásában

Prof. Dr. Fejérdy Pál

Főtitkár

 • egyetemi tanár: Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika
 • az Egészségügy Területén Működő Igazságügyi Szakértői Testület Tagja
 • Nemzeti Vizsgabizottság tagja
 • 2011-től Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának elnöke,
 • Tanácsának tagja
 • Magyar Rektori Konferencia Egészségtudományi bizottság tag
 • az ESZTT tagja
 • Semmelweis Egyetem újság Szerkesztő Bizottság elnöke
 • tudományos érdeklődési területek: Részleges foghiányok ellátása, gerosztomatológia epidemológia

Prof. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle Főszerkesztő

 • oktatási rektorhelyettes: Semmelweis Egyetem
 • elnök: Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tanácsa
 • elnök: Fogászati Grémium
 • elnök: A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata
 • intézetvezető: Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika
 • tag: a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya Klinikai Tudományos Bizottsága
 • főszerkesztő helyettes: Magyar Fogorvos
 • vezető szerkesztő: Dental Hírek
 • társ főszerkesztő: Stomatology Edu Journal
 • tudományos érdeklődési területek: gnatológia, a temporomandibuláris izület megbetegedései

Prof. Dr. Gera István

Előző elnök

 • egyetemi tanár: Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika
 • MFE elnök: 2007-2014
 • elnök: Magyar Parodontológiai Társaság: 2001-2010
 • igazgató: Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika: 1997-2014
 • dékán: Semmelweis Egyetem: 2004-2010
 • tudományos érdeklődési terület: parodontológia

Dr. Borbély Judit

Pénztáros

 • egyetemi docens: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika
 • oktató ( előadás, gyakorlat),témavezető( tdk,phd) az angol és magyar hallgatók képzésében
 • reviewer: Journal of Dentistry, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry
 • vezetőségi tag: MFE Fogpótlástani Társaság
 • tudományos érdeklődési terület: fogpótlástan:Cad/Cam technológia és digitális lenyomatvétel, fogászati kerámia anyagok felhasználási lehetőségei, fogszín- meghatározás.

Prof. Dr. Hegedűs Csaba

Elnökségi tag

 • tanszékvezető egyetemi tanár: Debreceni Egyetem Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
 • elnök: MFE Fogpótlástani Társaság
 • szerkesztőbizottsági tag: Fogorvosi Szemle, Magyar Fogorvos, Dental Dialógus, The Journal Oral Medicine-Remedy Open Access, The Journal Oral and Maxillofacial Surgery: Clinics in Surgery
 • tudományos érdeklődési terület: fogpótlástan, anyagtan

C. Prof. Dr. Kivovics Péter

Elnökségi tag

 • igazgató: Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
 • c. egyetemi tanár
 • az orvostudomány kandidátusa, PhD
 • szakképzett vizsgaelnök, belső auditor, minőségügyi rendszer-specifikus 
 • auditor
 • szerkesztőbizottsági tag: Magyar Fogorvos, Fogorvosi Szemle,
 • tudományos érdeklődési terület: Teljes foghiányok, Gerostomatológia, 
 • Sürgősségi fogászat, Helyreállító protetika

Prof. Dr. Márton Ildikó

Elnökségi tag

 • tanszékvezető egyetemi tanár: Debreceni Egyetem Konzerváló Fogászati Tanszék
 • Ph.D. , az MTA doktora
 • vezető:Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Doktori Iskola
 • társasági tagság: MFE elnökségi tag, Magyar Endodontiai Társaság elnökségi tag, MTA II. sz. Doktori Bizottság tanácskozási jogú tag
 • tudományos érdeklődési terület: endodontia, szájüregi daganatok és szájüregi gyulladásos kórformák klinikai, pathológiai és immunológiai vizsgálata, góckérdés

Dr. Nagy Ákos Károly

Elnökségi tag

 • igazgató: Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinika 
 • habilitált egyetemi docens, okleveles egészségügyi menedzser
 • szakvezető: PTE Általános Orvostudományi kar Fogorvos Szak
 • tag: Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Szakmai Tanácsa
 • A graduális és posztgraduális fogorvos képzés, a Tudományos Diákkör és a
 • doktori képzés elhivatott szervezője és aktív résztvevője, több egyetemi
 • bizottság tagja.
 • tudományos érdeklődési terület: orális biológia, epitheliális elektrolit transzport, molekuláris biológiai módszerek a fogorvosi kutatásokban, endodontiai kutatások

Dr. Pinke Ildikó

Elnökségi tag

 • egyetemi adjunktus: SZTE Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék
 • tag: Betegellátás, Graduális és posztgraduális oktatás, Szakképzési grémium
 • tag: Szakvizsga Bizottság
 • Szakdolgozatok konzulense, opponense, TDK munka-irányító
 • vezető: SZTE Minőségfejlesztési Stratégiai Főigazgatóság Egészségügyi Szakcsoport                                                     
 • alapító tag: SZTE ÁOK Egészségtudományok Platform; az Egészségtervezés, szervezés, fejlesztés munkacsoport tagja
 • tag: Szakmai Kollégium Tanácsa
 • tudományos érdeklődési terület: gyermekfogászat, preventív fogászat

Prof. Dr. Radnai Márta

Elnökségi tag

 • Oktatási Dékáni Tanácsadó, egyetemi tanár: Szegedi Tudományegyetem
 • Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Tanszék
 • vezetőségi tag, titkár: Magyar Fogpótlástani Társaság
 • tudományos érdeklődési terület: A terhesség alatti fogágybetegség és
 • koraszülés közötti összefüggés, fogágybetegség és meddőség közötti
 • esetleges összefüggés, fogpótlástan, implantológia, fluoridprevenció,
 • fogorvostudomány oktatása

Dr. Tóth Zsuzsanna (Zsoldos Gézáné)

Elnökségi tag

 • igazgató egyetemi docens: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinika
 • elnökségi tag: Magyar Endodontiai Társaság
 • alapító és elnökségi tag: Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság
 • előző főtitkár, volt társ-elnök, aktív tag: European Organisation for Caries Research
 • tag: European Society of Endodontology
 • tag: Magyar Táplálkozástudományi Társaság
 • fogorvos aktivista: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
 • tudományos érdeklődési terület: endodontia, prevenció, klinikai és experimentális
 • cariológia, a dentális erózió epidemiológiája, keringés-élettani vizsgálatok