Az MFE elnökségének beszámolója a 2019-es évről

AZ MFE elnökeként ezúton foglalnám össze, mi történt az Egyesület életében a 2019-es évben. Ezen beszámoló a 2020. szeptember 4-i közgyűlésen hangzott el. 

 

 • Az elmúlt évben két haláleset is sújtotta Egyesületünket: Két korábbi elnökségi tagtól, Fábián Tibor Professzortól, az MFE Fogpótlástani Szakosztályának alapító Elnökétől, és Orosz Mihály Professzortól az MFE korábbi alelnökétől kellett szomorú búcsút vennünk.
 • A 2019-es év folyamán folytattuk tagjainkkal a kapcsolattartás korszerűsítését, tagjaink email címeinek adatbázisunkba gyűjtésével. Mára már csak 460 olyan tagunk van, akivel nem tudjuk elektronikusan tartani a kapcsolatot, mely a 2016-os 1050-hez képest igen nagy teljesítmény.
 • 2019-ben kezdtük, és a 2020-as évben valósult meg végleg a ma már nélkülözhetetlen kommunikációs eszköz, az egyesületi honlap megújítása. 
 • A tagság számának növekedése egyenletes és pozitív irányú. 2016-ban 92, 2017-ben 122, 2018-ban 118, 2019-ben 75 új taggal bővült egyesületünk. 2019 év végén 1869 tagú a teljes listánk, melyből 1105 tagunk rendezte tagdíját. 2016-ban ez a lista 1472 tagú volt, ami négy év alatt mintegy négyszáz taggal való növekedést jelent. 
 • A cégek egyre csökkenő támogatási aktivitása ellenére, az elmúlt évben három SEAL-szerződést kötöttünk: a Denti a PHILIPS, illetve a Johnson&Johnson cégekkel.
 • Igyekeztünk úgy megtartani gazdasági egyensúlyunkat, hogy közben az Egyesület támogatási tevékenysége a fiatal kutatók felé ne csökkenjen. 
 • Tagdíjbevételünk kisebb visszaesést mutatott 2019-ben abban köszönhetően, hogy 2017-ben az elnökség döntése mentességet adott a hetvenedik életévüket betöltött tagoknak, akik 2018-ban mintegy százan, 2019-ben már 172-en voltak. Ezen döntésünk azonban erősen hozzá tartozik az Egyesület küldetéséhez: szeretnénk ezzel kedvezményt adni azon tapasztalt kollegáinknak, akik több évtizedes munka, Egyesületi tagság után vonulnak nyugdíjba.
 • 2019-ben Fejérdy professzor urat Hermann professzor úr váltotta a Fogorvosi Szemle főszerkesztői pozíciójában. Fontos előrelépések történtek a Fogorvosi Szemle láthatóságának és publikációs arányának növelése érdekében. Megállapodást kötöttünk az MTA Könyvtár és Információs Központtal OJS platform üzemeltetéséről, és elkezdtük használni a DOI számokat. 2019-ben kezdtük el azon igen fontos és nagyvolumenű projektünket, hogy a Fogorvosi Szemle 1908 óta kiadott minden egyes lapszámát scannelve digitalizáljuk a teljes állományt. Ezen adatállomány a közeljövőben ingyenesen elérhető és kereshető lesz bárki számára.
 • 2019. Május 9-11. között került megrendezésre Szegeden az MFE konferenciája, „Perspektívák a Paro-Implantológiában és Komprehenzív Fogászatban” címmel, ahol olyan neves előadók tartottak kivételesen színvonalas előadást, mint Massimo de Sanctis, Sofia Aroca, Ricardo Kern, Sergio Bernardes, Ronaldo Santana, Jonathan Du Toit, Domingo Martin, Ricardo Mitrani és Eitan Mijiritsky.
 • Ezen a konferencián kerültek kihirdetésre a 2019. évi Körmöczi pályadíjak nyertesei. Az I. fokozatot dr. Iványi Dóra és kollégái, a II. fokozatot dr. Balázs Mónika és kollégái, a III. fokozatot pedig dr. Simonffy László és kollégái kapták. 
 • 2019 májusában adtuk át harmadjára a Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíjat is, ezúttal Fejérdy Pál professzor úrnak és posztumusz Orosz Mihály professzor úrnak.
 • Szintén a 2019 évi konferenciánkon adományoztunk kiemelt pártoló tagságot az Egyesületet évek óta támogató cégeknek ( DenTi a PHILIPS és  Straumann).
 • 2019 március 20-án az Egészséges Száj Világnapján több helyszínen végeztünk párhuzamosan figyelemfelkeltő munkát a fogászati prevenciót szem előtt tartva. 
 • 2019-ben a Digital Dentistry Society (DDS) tiszteletbeli nagykövetének választott, és még ebben az évben 23 magyar DDS tagunk lett. Ezúton bátorítanék mindenkit, ismerje meg a DDS munkáját, hiszen az, amit mosta  jövő fogászatának tartunk, hamarosan a fogászat maga lesz.
 • Igen jelentős szakmai munkának tartom, hogy az Európai Unió Fogászati Társaságában (Council of European Dentists, CED) ülésein a Kamarával való együttműködésben az MFE is állandó képviseletet biztosít, lehetővé téve ezzel az ott elhangzott, friss információk és eljárásrendek azonnali továbbítását tagjaink felé.  A CED felé folyamatos adatszolgáltatásaink során a Magyarországról szóló Európai adatbázist is frissítettük, a Kamarával való élénk együttműködéssel. 
 • Szeptember hónapban az Egyesületet és hazánkat is képviseltem, ez alkalommal a szájüregi daganatok szekcióban meghívott előadóként is az FDI világkongresszusán San Franciscoban. 

 

Köszönetet mondanék az Elnökség minden tagjának a munkában való részvételért, és egyúttal megkérnék minden Elnökségi tagot, hogy hasonló, vagy lehetőség szerint még aktívabb módon segítse munkánkat az elkövetkező időszakban.

 

Prof. Dr. Nagy Katalin elnök
 

magyar