Bánóczy Jolán Emlékérem adományozása Prof. Dr. Fazekas András részére

 

Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj adományozása Fazekas András Professzor Úr, az MFE egykori elnöke részére

 

2017 óta – a Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj megalapítása óta – immáron Egyesületünk hagyományává vált, hogy az Elnökség a szakma egy-egy jeles képviselőjének adományozza e díjat.

A jutalomdíjat 2020-ban Prof. Dr. Fazekas Andrásnak, a Magyar Fogorovosok Egyesülete egykori elnökének, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar alapítójának és egykori dékánjának ítélte oda az Egyesület Elnöksége. 

Sajnos a pandémiás helyzet miatt bevezetett korlátozások okán az elmúlt két évben nem volt lehetőségünk Professzor Úrnak ünnepélyes keretek között átadni a díjat.

Az emlékérem  2022. május 6-án, a Perspektívák a Paro-Implantológiában és a Komprehenzív Fogászatban konferencia első napján került átadásra, azonban Fazekas András Professzor Úr sajnálatos módon nem tudott személyesen részt venni az átadón. 

 

A díjátadón Prof. Dr. Radnai Márta - Egyesületünk örökös tiszteletbeli tagja - ismertette Fazekas András Professzor Úr szakmai életútját az alábbiak szerint. 

Fazekas András Professzor úr 1941. augusztus 11-én született Kecskeméten. Fogorvosdoktori diplomáját 1965-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Szakán szerezte meg kiváló minősítéssel, majd 1967-ben a Fog- és szájbetegségek , 2004-ben pedig  a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa lett. Az orvostudomány kandidátusi címet  (Ph.D.) 1983-ban nyerte el és 1993-ban habilitált. 2001-ben a Fogászati és Szájsebészeti Klinika szakvezetőjének nevezték ki. Fazekas professzor úrnak elévülhetetlen érdemei vannak az SZTE Fogorvostudományi Karának megalapításában.

 

Egész élete és szakmai tevékenysége a Szegedi Tudományegyetem (korábban Szegedi Orvostudományi Egyetem) Fogászati és Szájsebészeti Klinikához kötődött.

 

Fazekas Professzor Úr végigjárta az akadémiai ranglétra fokait, klinikai orvosként kezdte meg pályafutását 1965-ben, majd 2001-ben a Fogorvostudományi Szak szakvezetőjének nevezték ki, egészen 2006-ig

Szakmai tevékenysége során több évet töltött külföldön, a Hamburgi Egyetem Fogpótlástani Tanszékén tanársegédként, a Tübingeni Egyetem Fogpótlástani Tanszékén adjunktusként tevékenykedett. 

Munkája elismeréseként Magyar Fogpótlástani Társaság Magyar Fogpótlásért Emlékéremben, Pro Facultate díjban, valamint Batthyányi-Strattman László-díjban részesült.

A Szegedi Tudományegyetem alapításának centenáriuma tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 10.000 Ft névértékű ezüst emlékérmet adományozott Professzor Úr részére. 

 

Hazai és nemzetközi szakmai-közéletei szereplése kiemelkedő:

 • 1999-2004 Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság (EFSZSZTB) Fogorvos Tudományi Albizottság elnöke
 • 1997-2000 Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának elnöke
 • 1999-2003 Nemzeti Bizottság a Magyar Fogászatért elnöke 
 • 1990-1999 MFE főtitkár-helyettese
 • 2000-2003 MFE elnöke
 • 2003-2006 MFE előző elnöke
 • 1997-2001 Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának elnöke
 • 1999-2003 Nemzeti bizottság a Magyar Fogászatért elnöke
 • 2000-2003 Magyarország hivatalos delegáltja az FDI közgyűlésében International Association for Dental Research CED  elnökségi tagja
   

Külföldi tanulmányutai, szakmai látogatásai:

 • Lipcsei Egyetem Fogorvostudományi Kar
 • Grázi Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Cottbusi Kórház Szájsebészeti Osztály
 • Greifswaldi Egyetem Fogorvostudományi Kar
 • Tel Aviv-i Orvostudományi Egyetem Csont-laboratóriuma
 • Tafts University Boston New England Dental School
 • Baghdad University Dental Faculty
 • Duisburg-Esseni Egyetem
 • Montpellieri Egyetem Fogorvostudományi Kar
 • Marosvásárhelyi Orvos- és Gyógyszertudományi Egyetem
 • Újvidéki Egyetem Fogorvostudományi Kar

   

 

Ezúton is szívből gratulálunk Fazekas András Professzor Úrnak! 

 

 

 

magyar