Bánóczy Jolán Emlékérem adományozása Prof. Dr. Fazekas Árpád részére

 

 

2017 óta – a Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj megalapítása óta – immáron Egyesületünk hagyományává vált, hogy az Elnökség a szakma egy-egy jeles képviselőjének adományozza e díjat.

 

A jutalomdíjat 2023-ban Prof. Dr. Fazekas Árpádnak ítélte oda az Egyesület Elnöksége, amelynek átadására 2023. május 5-én, a SymposiumSzeged konferencia első napján került sor.

 

A díjátadón Dr. Gera István professzor úr és Dr. Tóth Zsuzsanna docens asszony ismertették Fazekas Árpád Professzor Úr szakmai életútját az alábbiak szerint. 

 

Dr. Fazekas Árpád a Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogásztati Klinika angol és német nyelven oktató munkatársaként is folytatta az Élettani és a Kórélettani Intézetben megkezdett kutatásait a szájképletek keringése témakörben.

Dolgozott Stockholmban a Karolinska Egyetemen, Fulbright ösztöndíjasként a lexingtoni University of Kentucky, College of Dentistry kutató laboratóriumában, de Heidelbergben és Berlinben is. Eredményeiből született kandidátusi disszertációja, majd a magyar fogorvosként végzettek közül elsőként akadémiai doktori fokozatot (DSc, 1990) szerzett. 

Egyetemi tanárként Bánóczy Jolán professzor asszony után lett a Konzerváló Fogásztati Klinika igazgatója, ahol bevezette a nemzetközi színvonalú endodontia oktatását. Két szakvizsgával rendelkezik.

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar vezetésében dékánhelyettesként komoly szerepe volt a Kar világbanki pályázatainak gondozásában, ami jelentős infrastrukturális fejlődést eredményezett.  

Hosszú évekig volt programvezetője a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások programjának. Egyetemi tankönyv szerkesztője, több tan-, ill. szakkönyv társszerzője. Számos kutatási pályázatnak volt vezető kutatója. Tudományos társasági funkciói mellett pl. doktori, habilitációs, folyóirat, könyvtár, külkapcsolati bizottságokban tevékenykedett.

A Széchenyi Professzori Ösztöndíj mellett a köztársasági elnök ”Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetésének és Semmelweis Egyetem „Pro Universitate” elismerésének birtokosa.

 

Fazekas Árpád aktív professor emeritus, tartja a kapcsolatot a klinikával, dolgozik fogorvosként és tevékeny tagja családjának.

 

Ezúton is szívből gratulálunk Fazekas Árpád Professzor Úrnak! 

 

magyar