Búcsú Prof. Dr. Fejérdy Páltól

Már hónapok óta, akik ismerték és szerették aggodalommal figyelték, hogy  Fejérdy professzor, hogy van, és lelkileg hogyan viseli súlyos betegségét. Mégis ma, egy vasárnapi délelőtt megdöbbenéssel és mély fájdalommal vettük tudomásul a hírt, hogy Fejédy professzor visszaadta lelkét teremtőjének. A rideg valóság az, hogy 2020. október 18-án, Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár, professzor emeritus életének 75. évében hosszú, méltósággal viselt küzdelem után elhalálozott. Pontosan egy éve érkezett az első rossz hír, hogy Pali beteg, kivizsgálják, kórházba vonul és ezzel elindult egy szinte pontosan 365 napos dráma za életében. Mindig a legnagyobb barátsággal fogadta hívásunkat, és azzal búcsúzott a telefonban hogy „Isten áldjon…”. Ő egyedülálló meghatározó személyisége volt Karunknak, a Magyar Fogorvosok Egyesületének de az egész magyar fogorvos-társadalomnak. Fejérdy Pál volt a rendszerváltozás után az első demokratikusan megválasztott dékánja a karnak. Pusztán egy szavazaton múlott, hogy Ö lett a dékán, és ennek  az egy szavazatnak köszönhetően nem csak a Semmelweis Egyetem Fogorvstudományi Kara, hanem  az egész magyar fogorvos-társadalom egy olyan meghatározó szemléletű, megújulásért küzdő vezetőt kapott, amely három évtizedre meghatározta életünket. Olyan fiatal munkatársakat vett maga mellé, akik ma is meghatározók az egyetem életében. 
Fejérdy Pál mélyen vallásos nagycsaládban született, testvérei között sok nemzetközileg elismert szakember van. Az emberek iránt érzett szeretete és főleg az előtte álló feladat iránti elkötelezett hite és szorgalma vittel előre pályáján. Hihetetlen jogi érzéke volt, fejből idézte a legtöbb, az oktatást vagy egészségügyet érintő rendelet paragrafusait is. Már akkor meglátta az informatikában rejlő lehetőségeket, amikor hazánkban a legtöbben még csak a Coomodore 64-es gépen játszottak. Fejérdy Pali csapatjátékos volt, Ő volt az ész, akinek olyan gyorsan pörögtek a gondolatok agyában, hogy egy-egy témára alig hagyott néhány percet. Mindig több lépéssel már előrébb jártak gondolatai. Nála a telefonbeszélgtés is csak percekig tartott, ha már elkanyarodtunk a témától azonnal elköszönt. Az idő számára nagyon értékes volt. Mindig azt mondta, hogy amit 60 perc alatt nem lehet megbeszélni, annak nincs is értelme. Ez határozta meg a Kari Tanácsok és minden olyan grémium működését, aminek Fejérdy professzor volt az elnöke. Meg kell vallanunk, hogy alig volt az utolsó három évtizedben olyan a fogorvosképzést vagy betegellátást érintő grémium, aminek rövidebb vagy hosszabb ideig ne Pali lett volna az elnöke. Sziporkázó éleslátással találta meg a legjobb megoldást minden sarkalatos kérdésben. Pali ugyanilyen neves és sikeres lehetett volna, mint jogász, vagy mint hálózat építő informatikus vagy mint matematikus. Ezt utóbbi érzékét jól példázza a foghiányok Fábián és Fejérdy klasszifikációja, amely teljesen geometriai-ergonómiai alapokon felállított matematikai képletek sorozata. Élete és munkássága egybeforrott az Egyetemmel.  A Budapest Orvostudományi Egyetemen kezdte meg tanulmányait, de már a  Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán szerzett fogorvos doktori diplomát 1969-ben, abban a híres nagy évfolyamban, amely az utolsó volt a 9 szemeszteres évfolyamok sorában. Végzés után közvetlenül a Fogpótlástani Klinika munkatársa lett, és hamarosan, mint aspiráns megkezdte kutató munkáját. Nagyon fiatalon megvédhette kandidátus disszertációját, és lett minősített oktató. Pali alig múlt  40 éves,  amikor professzori kinevezést kapott, akkor, amikor még többnyire csak az ötven-hatvan évesek lehettek professzorok.
A Fogorvostudományi Kar életében Dr. Fejérdy Pál töltött a legtöbb időt magas vezetői beosztásban, 21 éven keresztül volt valamilyen egyetemi grémiumban vezető tisztségviselő. Hat évig volt dékán-helyettes, kilenc évig dékán, hat évig rektor-helyettes, évtizedeken keresztül képviselte a Fogorvostudományi Kart az Egyetemi Tanácsban, később a Szenátusban. Megszervezte a Semmelweis Egyetemen a szak- és továbbképzés rendszerét, amely az egész országban a társegyetemek számára is modellként szolgált.
Hosszú évekig volt a Szakmai Kollégium Fog,- és Szájbetegségek Tagozatának elnöke, 2005 és 2019 között a fogorvosi szakma tudományos folyóiratának, a Fogorvosi Szemlének főszerkesztője. 
Mély hite segítette abban, hogy mindenben a jót lássa, mindenkiben csak a segíteni akarást tételezte fel, mindig önzetlenül támogatta a rászorulókat. Ugyanez a mély hit segített neki e szörnyű kór minden megterheléseit elviselni. Bízott Istenben és abban, hogy meggyógyul. Kedves Fejérdy Professzor Úr, Kedves Pali megrendülten búcsúzunk Tőled, mi, akik a Te tanítványaid, munkatársaid, és barátaid lehettünk. 

„Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt.”
               Mt 10, 32.

          Nagy Katalin,  Hermann  Péter,   Gera István        

magyar