Dr. Dénes József emlékpakett átadás és ünnepség

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Állcsontorthopaediai és Fogszabályozási Osztálya 2009 III. negyed év végéig az V. kerületben a Zoltán utca 12.-ben működött. 2009 novemberében az osztály -komoly szervező és előkészítő munkálatok után- a kórház Rottenbiller utca 26. alatti épületében kialakitott gyermekfogászati ellátó központba (Smile center) nyert áthelyezést. A költözés és az új épületben való elhelyezkedés, a rendelők beüzemelése nagyon komoly, embert próbáló kihívás volt minden dolgozó számára.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet vezetése ezért úgy döntött, hogy 2020 február 14-én a 10 éves évforduló kapcsán emlékünnepséget tart.

Az ünnepség Dr Nagy Anikó főigazgató asszony -aki maga is kezdeményezője és tevékeny résztvevője volt a telephely project megvalósításának- bevezető szavaival kezdődött.

Ezt követően Prof. Dr. Végh András 1996-2016-ig ov. főorvos előadást tartott arról, hogy az 1952-ben alapított és a Zoltán utca 12-ben elhelyezett Budapesti Fővárosi Tanács Központi Gyermekfogászati és Továbbképző Intézet karaktere hogyan változott 50 év alatt míg az intézmény végül elnyerte 2001-ben a Főváros hozzájárulásával a HPK Állcsont-orthopaediai és Fogszabályozási Osztály besorolást.

A következő előadó Dr. Vágó Krisztina mb. osztályvezető főorvos szólt az osztály jelenlegi szerteágazó és komplex ellátási feladatairól, tevékenységéről. A fejlesztés révén összeségében nem csupán egy regionális ellátó központ jött létre, hanem a szándék valamint személyi és szakmai feltételeket tekintve, egy országos központ is, ami működésében magába foglalja a fej- nyak rendellenességgel született gyermekek fogászati prevenciós, gyermekfogászati, állcsont-ortopédiai, valamint fogszabályozó gondozását.

Az ünnepség befejezéseként egy újonnan alapított díj átadása következett. A közel fél évszázados, nagy múltú hazai orthodonciai intézet által alapított emlékplakettet Prof. Dr. Dénes József-ről a szakmai élet kiemelkedő alakjáról, modern honi fogszabályozás megteremtőjéről, nemzetközileg elismert művelőjéről, a Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási klinika volt igazgatójáról, a Fogorvostudományi Kar egykori dékánjáról kapta a nevét. Életművét fia Dr. Dénes Zsolt ismertette a meghívott népes, és jeles szakmai grémiumnak.

A díjat a kórház felkérésre Ő maga adta át az első díjazottnak Dr. Kernács Ilonának, aki az orthognath sebészeti megoldások fogszabályozási előkészítésének elvitathatatlanul nemcsak minőségi, de az esetek számbeli mennyiségét tekintve is a legkiválóbb hazai szakembere. 1996-2017-ig - nyugdíjba vonulásáig dolgozott az osztályon. A sebészeti konzíliumon jelenleg is a team tagja. Szakmai tudományos, oktatói, felvilágosító munkássága jelentős. Ismeretterjesztő előadásai cikkei számosak. Négy fogászati szakvizsgával rendelkezik. Graduális és posztgraduális oktatásban egyaránt részt vett, ahogy konferenciákon előadóként, társszerzőként egyaránt megállta a helyét. A díjátadást állófogadás követte, ahol kellemes hangulatban találkozhattak a meghívott vendégek, valamint az osztály régi és jelenlegi dolgozói.

Dr. Végh András

magyar