Gera István Professzor Úr a 2021. évi MOTESZ Díszoklevél kitüntetettje

 

Dr. Tóth Zsuzsanna Ph.D egyetemi docens beszámolója a MOTESZ Szövetségi Tanácsának 2021. december 16-ai személyes megjelenésű üléséről.

 

Az Oktogonnál, a MOTESZ új székhelyére hívták össze a MOTESZ Szövetségi Tanácsának 2021. évi évzáró ülését, ahol korábban házasságkötő terem működött. E gyönyörű Díszterem méltó helyszínül szolgált az ünnepélyes alkalomra.

A Szövetségi Tanács résztvevőit és a meghívottakat Prof. Dr. Altorjay István elnök köszöntötte, és az ismertetett és megszavazott napirendi pontoknak megfelelően elsőként elhangzott a 2021-es szövetségi munkáról az elnöki tájékoztatás, majd a Felügyelő Bizottság tagja, Prof. Dr. Erőss Loránd ismertette beszámolóját. Alább találhatóak a részletes tartalmak, azonban ezek összefoglalása előtt lássuk a kitüntetetteket!

A személyes megjelenéssel rendezett ünnepélyes évzáró ülésen került sor a MOTESZ díjak és MOTESZ díszoklevelek átadására. Előbbiek mindig a lezárt év alkalmával válnak aktuálissá. A pandémia okozta online ülések után most nyílt először lehetőség a 2019. évi MOTESZ Díj kitüntetés átnyújtására, melyet Prof. Dr. Kullmann Lajosnak ítélt a Szövetségi Tanács. A kitüntetett a magyar rehabilitációs szakmában, a rehabilitációs szakorvosok és a gyógypedagógusok képzésében, a minőségbiztosítás hazai megteremtésében, a szakmai kollégiumi rendszer kialakításában tűnt ki példaértékű tevékenységével, és a MOTESZ küldöttjeként is, valamint a magyar és nemzetközi szervezetekben betöltött szerepével.

 

A 2020. évi MOTESZ Díj kitüntetés három díjazottja Dr. Oberfrank Ferenc, Dr. Szegedi János és Prof. Dr. Székács Béla.

Dr. Oberfrank Ferenc, aki a MOTESZ elnökségi tagja, több cikluson át alelnöke, ügyvezetője, két éven át a MOTESZ megválasztott elnöke volt. Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének 14 éven keresztüli ügyvezető igazgatója, majd a MTA köztestületi és stratégiai igazgatója, kutatóorvos, diplomata, bioetikus.

Dr. Szegedi János belgyógyász, nephrologus, hypertonológus, a B.Braun Avitum Hungary Zrt. hálózati orvos-igazgatója, a DOTE címzetes egyetemi docense, aki számos elismerés és életműdíj birtokosa, a MOTESZ volt alelnöke, elnökségi tagja, Felügyelő Bizottságának tagja, több, a MOTESZ számára megküldött minisztériumi szakmai anyagok véleményezője.

Prof. Dr. Székács Béla a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház szaktanácsadója, a Geriátriai Tanszéki Csoport oktatója, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) Belgyógyászati-Geriátriai-Rehabilitációs Matrix Osztály korábbi vezetője, a Magyar Hypertonia Társaság, a Magyar Menopausa Társaság és a Magyar Nephrológiai Társaság alapító tagja, aki dolgozott az Európai Geriátriai Társaság (EUGMS) vezetőségében, és  jelenleg is a Nemzetközi Gerontológiai és Geriátriai Társaság (IAGG) tanácsának tagja,. A MOTESZ Elnökség mellett működő Informatikai és Honlap Bizottság aktivistája,  és az Orvosszakmai és Érdekképviseleti Bizottság tagja.

 

A MOTESZ döntése értelmében a magyar fogorvos társadalom nagy örömére és büszkeségére a 2021. évi MOTESZ Díszoklevél odaítéléséért gratulálhatunk sok szeretettel Prof. Dr. Gera István emeritus professornak, aki Prof. Dr. Nagy Judit és Dr. Koplányi Mária mellett nyerte el a kitüntetést.

Prof. Dr. Gera István méltatásában elhangzott, hogy nevéhez fűződik a modern parodontológia magyarországi bevezetése, vezetésével alakult meg 1997-ben a Parodontológiai Klinika, amelynek 2014-ig volt igazgatója.  A Fogorvostudományi Karon az angol oktatás megalakulásától a mai napig az angol képzés felelőse. A Magyar Fogorvosok Egyesületében, - amely a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének tagszervezete, - 1997 óta főtitkárként, majd elnökként, és a mai napig elnökségi tagként működik közre. Nemzetközi szervezetekben, úgy, mint az FDI-ben (Nemzetközi Fogorvos Szövetség), illetve a Council of European Dentists-ben hosszú éveken át Magyarország képviseletét látta el. Professzor Úr nemcsak a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, hanem az egész magyar fogorvos társadalom meghatározó személyisége, aki mind szakmai mind pedig szakmapolitikai kérdésekben felkészültségével mai napig megkerülhetetlen szereplője a hozott döntések előkészítésének.

Prof. Dr. Nagy Judit a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum professor emerita-ja. Tagja volt az Európai Vesetársaság (ERA-EDTA) vezetőségének, az Etikai Bizottságának (jelenleg is), a Nemzetközi Vesetársaságnak (ISN), a Magyar Nephrologiai Társaságnak (örökös tiszteletbeli elnök, vezetőségi tag), a Magyar Belgyógyász Társaságnak, a Magyar Hypertonia Társaságnak (Felügyelő Bizottság tagja, korábban közel 3 évtizeden át vezetőségi tag). A Nemzetközi Hypertonia Társaságnak (ISH), a Magyar Belgyógyász Szakmai Kollégiumnak, a Magyar Diabetes Társaságnak, a Magyar Artériás Stiffness Társaságnak és a European Association of Professors Emeriti (EAPE)-nek.

Dr. Koplányi Mária a MOTESZ korábbi titkárságvezetője. A Szövetségben töltött több évtizedes munkája során lelkiismeretesen, maximális elhívatottsággal látta el titkársági feladatait. Szakértelme és tapasztalatai biztosították a Szövetség működésének zavartalanságát minden helyzetben. Tagtársaságaink képviselői bármikor bizalommal fordulhattak hozzá problémáikkal, mindig segített nekik. Felsorolni is nehéz mindazt a munkát és áldozatot, amit a Szövetég érdekében hozott, sokszor erőn felül. Akik ismerik és dolgoztak vele, tudják, hogy a MOTESZ érdekében kifejtett tevékenysége vitathatatlan, és éppen ezért a Szövetség messzemenően méltónak tartja a MOTESZ díszoklevél odaítélésére.

 

A Szövetségi Tanácsülés elnöki beszámolójában Prof. Dr. Altorjay István elmondta, hogy 2021-ben három interdiszciplináris fórum került megrendezésre. A “Negatívnyomás-terápiával (NPWT) szerzett tapasztalatok a pandémia alatt” című rendezvény, átfogó képet adott a COVID-járvány alatt alkalmazott eljárás használatának hatékonyságáról. 

 „A COVID szövődményeinek szervi manifesztációi” címmel hallható összefoglaló előadások a COVID-19-pandémia okozta különböző szervi tünetekről, szövődményekről, poszt-COVID eltérésekről szóltak. A gyulladásos bélbetegségekkel foglalkozó egynapos interdiszciplináris fórumon, az IBD napon, a szakterületen jelentkező ajánlások és újdonságok, az MR diagnosztika szerepe mellett a gyakori szövődmény, a bélszűkület endoszkópos ellátási lehetősége, valamint a bőrgyógyászati, a reumatológiai és a szemészeti extraintesztinális manifesztációk, illetve a betegség gyermek- és időskori alakulása, és terápiás lehetőségei kerültek terítékre.

A 2021 augusztusában megrendezett Magyar Orvos-egészségügyi Világtalálkozó az Amerikai Magyar Orvos Társaság, valamint annak magyar tagozata, az Angliai Magyar Orvos Közösségek, a Magyar Egészségügyi Társaság és a MOTESZ szervezésében valósult meg. A világtalálkozó célja a világban szétszórtan élő magyar orvosok és egészségügyi dolgozók működőképes hálózatának létrehozása. E konferencia megvalósította a célkitűzéseit, de a fő cél elérése a folytatáson múlik! A világtalálkozó lehetőséget biztosított a kapcsolatok megerősítésére az Egészségügyért Felelős Államtitkársággal és a Magyar Tudományos Akadémiával, és új kapcsolatok alakultak a Magyarország Barátai Alapítvánnyal, a Magyar Orvosi Kamarával, és a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársággal. 

A 2021. évi Magyar Orvostudományi Napok novemberben került megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémián, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz csatlakozva. A rendezvény fővédnöke Novák Katalin családokért felelős miniszter tartotta az első előadást „A diabetes népegészségügyi és családpolitikai perspektívái” címmel, majd a100 éves inzulinnal kapcsolatban, a diabetes ellátás finanszírozásának jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni kihívásairól, valamint a diabétesszel összefüggő célszerv-károsodásokkal kapcsolatban hangzottak el előadások. Számos prezentáció tartozott a “Hogyan védekezhetünk az atherosclerosis következményei ellen: a valóságos jelen és a lehetséges jövő “ témába.

 

A MOTESZ gazdasági helyzetére vonatkozóan az elnök úr kiemelte, hogy a kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően fedezni lehetett a járványhelyzet miatt szükségessé vált informatikai fejlesztés költségeit, és a székhelyváltozás költözési és selejtezési kiadásait.

A Felügyelő Bizottság beszámolóját Prof. Dr. Erőss Loránd bizottsági tag tartotta meg. Jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit sértő esemény nem történt 2021-ben, megállapítható, hogy a gazdálkodás szabályszerű, gondos és takarékos. A Szövetség működése a civil szervezetek működését szabályozó törvényeknek és a számviteli törvénynek is eleget tesz. A kapott támogatásokat szinte csak a szakmai célok megvalósítására használja fel, saját működésére azokból minimálisan költ. A MOTESZ tisztségviselői társadalmi munkában látják el az ezzel járó feladatokat, részükre díjazás nem történt. A COVID-19 járvány miatt a Szövetségi Tanácsülések nagyrészt ZOOM rendszerben zajlottak, a törvényességnek való megfelelés nehézségeit is leküzdve a hozott Szövetségi határozatokat a Bíróság elfogadta.

Civil szervezetként a támogatásokon kívül tagdíjakból tud bevételre szert tenni, ugyanakkor a Szakorvosok Európai Uniója (UEMS) tagtársaságaként e nemzetközi szervezetben több mint két évtizede meglévő tagság fenntartása érdekében fontos a tagdíj befizetése, hogy Szövetségünk és rajta keresztül az egyes orvosszakmai társaságok, és tagegyesületek részt vehetnek a folyamatosan fejlődő UEMS munkájában. 

 MOTESZ nem engedheti meg magának a negatív zárást, mert utána nem lenne jogosult minisztériumi támogatásra, valamint cégekkel sem köthetne megbízási szerződést egy-egy rendezvény finanszírozásához.

 

A MOTESZ ülés a gratulációk mellett a karácsonyi ünnepekre és a 2022. évre vonatkozó jókívánságokkal zárult.

 

A Magyar Fogorvosok Egyesülete ezúton is szívből gratulál Gera István professzor úrnak! 

 

 

 

 

 

 

 

magyar