Kitüntetések 2020. március 15-én

2020. március 15-én kitntetést adományozott Magyarország köztársasági elnöke a fogorvostudomány három kiemelkedő alakja számára is.

Példaértékű orvosi, tudományos és oktatói pályafutása során a szájüregi betegségek gyógyítása, valamint a szakmai utánpótlás képzése terén elért eredményei elismeréseként dr. Olasz Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa részére a magyar érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

A hazai graduális, illetve posztgraduális fogorvosképzés területén végzett munkája, valamint szakmai közéleti és érdekképviseleti szerepvállalása elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott dr. Gerle János, a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumának igazgatója,

valamint dr. Hermann Péter, a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinikájának igazgatója. Több évtizedes kutató-, oktató- és gyógyítómunkája, valamint a hazai fogorvostudományi képzés szervezésében és fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként részesült a díjban.

Gratulálunk a kitüntetésekhez!
 

magyar