Közgyűlés meghívó 2020. szeptember 4. Budapest

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Közgyűlésünkön mindenben eleget teszünk az új koronavírus (SARS-cov-2) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzet miatt 2020 augusztus 27-től a Semmelweis Egyetemen érvényes rektori/kancellári utasításnak.

Közgyűlés összehívását kezdeményezzük, amelyre minden választásra jogosult „rendes” és „ifjúsági tag”-ot meghívunk.

Közgyűlés ideje: 2020. szeptember 4. (péntek) 10:00-kor

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 30 perccel később, (10.30-kor) kerül sor. Ezen közgyűlés a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

Közgyűlés helyszíne: Semmelweis Egyetem Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Tanterem (1085 Budapest, Mária utca 52.)

 

 

Napirendi pontok:

  1. Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
  2. Az elnökség beszámolója a 2019. évről
  3. Pénzügyi beszámoló elfogadása
  4. Alapszabály módosítása
  5. Új bizottságok megválasztása
  6. Elnökség visszahívása, új elnökség megválasztása
  7. Az elnökség 2020. évi munkaterve
  8. Döntés az egyesület új székhelyéről
  9. Dr. Bánóczy Jolán jutalomdíj statútumának módosítása
  10. Egyebek

 

Megjelenésére számítva,

Üdvözlettel,   

                                       

                                                                                                          az MFE elnöksége

*VÁLTOZÁS: a MAFIT 30 esemény elmarad! mód: 2020. augusztus 28. Közgyűlésünket a következő eseményt megelőzően tartjuk: https://mfe-hda.hu/hu/mafit-30

LETÖLTHETŐ CSATOLMÁNY: 
magyar