Közgyűlés meghívó - 2024. április 26.

KÖZGYŰLÉS MEGHÍVÓ

 

Közgyűlés összehívását kezdeményezzük, amelyre minden választásra jogosult „rendes” és „ifjúsági tag”-ot meghívunk.

 

Közgyűlés ideje: 2024. április 26. (péntek) előreláthatólag 16:45 (a szegedi konferencia első napi programjának végén)

 

Abban az esetben, ha az Egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 30 perccel később kerül sor. Ezen közgyűlés a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Közgyűlés helyszíne: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Kongresszusi Terem (6722 Szeged, Ady tér 10.)

 

Napirendi pontok:

  1. Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
  2. Az elnökség beszámolója a 2023. évről
  3. Pénzügyi beszámoló elfogadása
  4. Új bizottságok megválasztása
  5. Elnökség visszahívása, új elnökség megválasztása
  6. Az elnökség 2024. évi munkaterve
  7. Pártolói tagság véleményezése
  8. Egyebek

 

Megjelenésére számítva,

Üdvözlettel,

MFE Elnökség

magyar