Meghívó Éves Közgyűlésre, szeptember 10

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályok értelmében (Magyar Közlöny  2021. június 28/10) Közgyűlés összehívását kezdeményezzük, amelyre minden választásra jogosult „rendes” és „ifjúsági tag”-ot meghívunk.

Közgyűlés ideje: 2021. szeptember 10. (péntek) 10:45-kor

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 15 perccel később, (11.00-kor) kerül sor. Ezen közgyűlés a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Közgyűlés helyszíne:Art Hotel Szeged, Zrínyi terem (6720 Szeged, Somogyi utca 16.)

Napirendi pontok:

  1. Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
  2. Az elnökség beszámolója a 2020. évről
  3. Pénzügyi beszámoló elfogadása
  4. Az elnökség 2021. évi munkaterve
  5. Könyvelőiroda-váltás
  6. Tiszteltbeli-és kiemelt pártoló tagság véleményezése
  7. Egyebek

 

Megjelenésére számítva,

 

Üdvözlettel,

               

az MFE elnöksége

magyar