MFE elnökség- és bizottságválasztás: személyi javaslatok bekérése

A Magyar Fogorvosok Egyesülete éves közgyűlését 2024. április 26-án (pénteken) a SymposiumSzeged2024 konferencia első napján, előreláthatólag 16:45-kor tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai között szerepel az elnökség visszahívása, új elnökség, valamint új bizottságok megválasztása.
 

Ezúton kérjük Egyesületünk minden rendes és ifjúsági tagját, hogy személyi javaslataikat megtenni szíveskedjenek a következő pozíciókra:

  • az MFE elnöke,
  • az MFE pénztárosa,
  • a Fogorvosi Szemle főszerkesztője
  • valamint 8 elnökségi tag.
  • a  Számvizsgáló bizottság elnöke, valamint 2 bizottsági tag
  • Felügyelő Bizottsági tagok (3 fő)
     

Javaslataikat a Választási Jelölő Bizottság elnökének, Dr. Joób-Fancsaly Árpádnak legyenek szívesek megküldeni a joobarpad@gmail.com email címre.

A jelenlegi elnökség, valamint a bizottságok tagjainak névsora Alapszabályunk végén (1.sz. melléklet), az alábbi linken található:

MFE Alapszabály | Magyar Fogorvosok Egyesülete (mfe-hda.hu)
 

Javaslataikat köszönjük!

Az MFE Elnöksége

 

magyar