Tiszteletbeli tagság adományozása

 

Tiszteletbeli tagság adományozása 2022. május 6-án a Perspektívák a Paro-Implantológiában és a Komprehenzív Fogászatban konferencián.

 

 

A Magyar Fogorvosok Egyesülete Alapszabálya alapján: 

"Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a fogorvostudomány területén kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki és kiemelkedő eredményeket ért el. A tiszteletbeli tagot az Egyesület Elnökségének ajánlására, az Egyesület Közgyűlése választja.

 A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:
a.) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
b.) javaslatokat és előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez,
c.) köteles szakmai tekintélyével és a rendelkezésre álló eszközökkel segíteni az Egyesület céljainak megvalósítását, különös tekintettel az Egyesület nemzetközi jó hírnevének öregbítésére,
d.) szavazati joga nincs és az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe nem választható."

 

Mindezeket figyelembe véve, a Magyar Fogorvosok Egyesületének Közgyűlése az Elnökség ajánlására az idei évben három főt választott meg az Egyesület tiszteletbeli tagjának. 

 

A fogorvostudomány területén kifejtett kiemelkedő, és a Magyar Fogorvosok Egyesületében végzett hosszas munkássága elismeréseként a Magyar Fogorvosok Egyesülete tiszteletbeli tag címet adományozott:

  • Prof. Dr. Márton Ildikónak,
  • Prof. Dr. Radnai Mártának,
  • és  Dr. Tóth Zsuzsanna részére.

 

 

Szívből gratulálunk és köszönjük eddigi munkájukat! 

 

Az oklevelek átadása során készült fotókat tekintse meg az alábbi galériában! 

magyar