Új MFE Elnökség- Közgyűlés Összefoglaló

MFE Közgyűlés 2020. szeptember 4.

 

 

2020. szeptember 4-én Budapesten tartotta éves, ezúttal Elnökségválasztó közgyűlését a Magyar Fogorvosok Egyesülete.

Tekintettel az új koronavírus (SARS-cov-2) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzetre, a közgyűlés szervezése során és folyamán mindenben megfelelt rektori/kancellári utasításnak, melyet 2020. augusztusában adott ki a Semmelweis az Egyetemen tartandó személyes találkozók és személyes részvétellel megrendezett események megtartásáról. 

  • Nagy Katalin elnök asszony, a közgyűlés levezetője beszámolt az elmúlt év munkájáról, és az Egyesület jövőbeni terveiről. A 2019-es évről készített elnökségi beszámolót elérhetik honlapunkon. A pénzügyi beszámoló bemutatását és elfogadását követően alapszabály-módosításokról szavazott a Közgyűlés. A napirendi pontok között döntött a Közgyűlés az Egyesület székhelyének szükségessé vált módosításáról, valamint a Dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj odaítélésének részleteit is tárgyalta. A határozatokat hamarosan elérhetik weboldalunk határozattárában.

 

  • A Közgyűlés keretein belül, hálánk jeléül hosszú évek óta nyújtott támogatásukért kiemelt pártoló tagságot adományoztunk a Procter&Gamble-nek.

 

  • A Közgyűlés alkalmával adtuk át a 2019. évben a Fogorvosi Szemlében publikáló 35 év alatti első szerzőknek hirdetett Körmöczi-pályadíj nyerteseinek díjait, melyről hamarosan weboldalunkon olvashatnak.

 

  • Az érintettség okán, Elnök Asszony felkérte Gerle János Igazgató Urat, a következő, választásokat érintő napirendi pontok levezetésére, melynek során a Bizottságok és az Elnökség újra-választására került sor. A Közgyűlésen megjelent tagok titkos szavazással választották meg a tisztségviselőket.

A  megválasztott bizottsági tagok:

Választási Jelölő Bizottság:

Elnöke: Dr. Joób-Fancsaly Árpád
Tagjai: Dr. Lempel Edina, Dr. Rigó Orsolya, Dr. Rózsa Noémi, Dr. Tarján Ildikó

Számvizsgáló Bizottság:

Elnöke: Dr. Lászlófy Csaba
Tagjai: Dr. Kispélyi Barbara és Dr. Palásti Levente

Felügyelő Bizottság:

Tagjai: Dr. Dobó-Nagy Csaba, Dr. Hegedűs Marianna, Dr. Németh Orsolya

Gratulálunk az MFE 2020-ban megválasztott elnökségének, akik a következők:

Elnök:

Dr. Nagy Katalin

A Fogorvosi Szemle főszerkesztője:

Dr. Hermann Péter 

Pénztáros:

Dr. Borbély Judit

Az Elnökség további tagjai: 

•    Dr. Fráter Márk
•    Dr. Gera István
•    Dr. Hegedűs Csaba
•    Dr. Kivovics Péter
•    Dr. Molnár Bálint
•    Dr. Nagy Ákos Károly
•    Dr. Pinke Ildikó
•    Dr. Szalma József

Elnökségi póttagok:

Dr. Segatto Emil
Dr. Komlóssy Attila
Dr. Tóth Zsuzsanna

 

Köszönjük a résztvevő tagoknak, hogy betartották a járványvédelmi előírásokat és jelenlétükkel segítették Egyesületünk feladatvégzését. Reméljük, hogy az újonnan megválasztott elnökség friss lendülettel képviselheti tovább a magyar fogorvostudomány felemelését.

 

Tekintsék meg galériánkat a közgyűlésen készült fotókkal, melyekért köszönetünk Dr. Segatto Angyalkának, az MFE közösségi média szaktanácsadójának

magyar