Dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj

Alapító okirata és szabályzata

1. Preambulum

A Magyar Fogorvosok Egyesülete Elnöksége a hazai fogorvostudomány nemzetközileg elismert művelője, a szakmai élet kiemelkedő alakja, a Magyar Fogorvosok Egyesülete volt elnöke, professzor dr. Bánóczy Jolán tiszteletére és példájának követésére egyhangú „Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj”-at alapít (továbbiakban „Jutalomdíj”).

2. A „Jutalomdíj” célja

A Magyar Fogorvosok Egyesülete olyan tagjának elismerése, aki a Magyar Fogorvosok Egyesülete, a hazai fogorvoslás, a nemzetközi elismertségért tudományos munkájával és/ vagy szakmapolitikai, szervezői, tevékenyégével, kiemelkedő munkát végzett. Olyan személy díjazása aki, mind tudományos, mind szakmai, mind erkölcsi példaként szolgálhat a jövő fogorvos nemzedékeknek.

3. A „Jutalomdíj”-ra való jelölés és kiválasztás

A „Jutalomdíj” két évenként kerül kiadásra. A ”Jutalomdíj”-ban - megosztás nélkül, egyenértékűen – több arra érdemes személy is részesülhet.   Jelölhető a Magyar Fogorvosok Egyesületének minden olyan tagja, aki a fentiekben jelzett erényekkel rendelkezik, és legalább 10 éve regisztrált tagja az MFE-nek. A jelöléshez ajánlás, szakmai életrajz és az adatok elnökségi közzétételéhez való hozzájárulási nyilatkozat csatolandó.

A jutalmazni kívánt személy(ek)re a Magyar Fogorvosok Egyesületének mindenkori elnöke a tárgyév február 15.-ig tehet javaslatot. A javaslatot az elnök az Elnökség elé terjeszti. Az Elnökség a javaslatról szavazással dönt. A jutalmazni kívánt személynek - az Elnökség mindenkori létszámától függetlenül – minősített többséget, legalább 66%-nyi szavazatot kell kapnia. Több jelölt esetén, ha az első szavazás eredménytelen, a két legtöbb szavazatot kapott jelöltről újabb szavazás eredményezi a döntést. A kétharmados többség elnyerése a „Jutalomdíj” odaítélését eredményezi. Ellenkező esetben, tehát, ha egyik jelölt sem kapta meg a kétharmados többséget, a két jelölt megosztva kapja a „Jutalomdíj”-at.

4. A „Jutalomdíj” átadása

A „Jutalomdíj” átadására a Magyar Fogorvosok Egyesületének vagy valamelyik tagtársaságának tudományos rendezvényén kerül sor széles nyilvánosság előtt. A „Jutalomdíj” átadása keretében ismertetésre kerül a jutalmazott szakmai életrajza, és a felterjesztő(k) indoklása. A díjátadásról a Fogorvosi Szemle fényképes tudósítást közöl.

A „Jutalomdíj” leírása

A „Jutalomdíj” emlékérméből, igazoló oklevélből és pénzjutalomból áll.

A pénzjutalom

A „Jutalomdíj” alapításakor 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint. A díj összege az inflációval, ill. a Magyar Fogorvosok Egyesülete anyagi helyzetétől függően módosulhat.

6. Záró rendelkezések

A „Jutalomdíj” első ízben 2017. év folyamán kerül kiadásra. A pénzjutalom mértéke az Elnökség döntése alapján - a „Jutalomdíj” odaítélése előtt, de legkésőbb az esedékesség évének január 31.-ig - megváltoztatható. A méltatlanná válás és a „Jutalomdíj” visszavonása vonatkozásában a Magyar Fogorvosok Egyesületének alapszabálya az iránymutató.

Díjazottak:

 • 2017:
  Prof. Dr. Gera István
 • 2018:
  Prof. Dr. Márton Ildikó
 • 2019:
  Prof. Dr. Fejérdy Pál
  Prof. Dr. Orosz Mihály (posztumusz)
 • 2020:
  Prof. Dr. Fazekas András
 • 2023
  Prof. Dr. Fazekas Árpád 

Legyen Ön is a Magyar Fogorvosok Egyesülete tagja!

Egy kedvező, egyszeri éves díj fejében élvezze a tagság nyújtotta összes előnyt!

Regisztráció