MAGYAR PARODONTOLÓGIAI TÁRSASÁG

Tagtársaság székhelye:
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.

Kapcsolattartó:
Prof. Gera István
1088. Budapest, Szentkirályi u. 47. 4. em.
gera.istvan@dent.semmelweis-univ.hu
(06-1)-267-4907

Tagtársaság elnöke:
Prof. Dr. Windisch Péter
egyetemi tanár, a SE FOK Parodontológiai Klinika igazgatója, 1088. Budapest, Szentkirályi u. 47. 4. em.
peter.windisch@gmail.com
06-1-459-1464

Tagtársaság főtitkára / titkára
Dr. Molnár Bálint
1088. Budapest, Szentkirályi u. 47. 4. em.
(06-1)-267-4907

Tagtársaság elnöksége
MPT vezetőség 2018-2021
Elnök: Prof.. Windisch Péter
Titkár és  EFP delegat: Dr. Molnár Bálint
Alelnök: Dr. Vályi Péter
Pénztáros: Prof. Dőri Ferenc

Vezetőség tagjai:

Prof. Gera István örökös tiszteletbeli elnök

Dr. Bán Ágnes
Dr. Büchler János
Dr. Horváth Attila
Dr. Keglevich Tibor
Dr. Kemper Róbert
Dr. Mandel Iván (adatvédelmi felelős) Dr. Papp Zsuzsanna Dr. Tóth Péter Dr. Varga István

Tagtársaság rövid leírása:
Létrehozásának és tevékenységének célja a parodontológia hazai fejlődésének támogatása.
Céljának megvalósítása érdekében:

 • támogatja a parodontológiával kapcsolatos kutatást, oktatást, továbbképzést,
 • segíti a kezelési eljárások továbbfejlesztését, új eljárások kidolgozását és ezek elterjesztését,
 • szakmai hírlevelet, ismertető anyagokat ad ki és terjeszt,
 • feladatának tekinti a parodontológiával foglalkozók közötti kapcsolattartás megteremtését és fenntartását,
 • kapcsolatot kíván teremteni a kutatásban és a gyakorlatban dolgozók között,
 • törekszik arra, hogy a parodontológiát érintő számos szakterület és tudományág (határterületek) fóruma is legyen,
 • együttműködést alakít ki hazai, külföldi és nemzetközi társaságokkal,
 • a parodontológiát érintő vitás kérdésekben szakmai tanácsadó funkciót is betölt,
 • alap és továbbképzési céllal rendezvényeket szervez,
 • tájékoztatást és ajánlást ad tagjainak a parodontológiában használatos módszerekről és anyagokról,
 • véleményezi külföldi gyártmányú anyagok, eszközök hazai bevezetését,
 • célul tűzi a hazai parodontológus szakorvosképzés megvalósítását.
 • ellenőrzése alatt tartja a parodontológus szakképzés

 

Tagságra való jelentkezés:

e-mailben a következő címen: parodontologia@gmail.com

 

Web: 

www.parotarsasag.hu/