Digitális Fogászati Egyesület

Az egyesület székhelye:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. 6. emelet

Az Egyesület e-mail címe:

info@difo.hu

Az Egyesület Elnöke:

Prof. Dr. Hermann Péter
Tanszékvezető, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Fogpótlástani Klinika
hermann.peter@dent.semmelweis-univ.hu

Az Egyesület Alelnöke:

Prof. Dr. Nagy Katalin Ph.D.
tanszékvezető, egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem
Fogorvostudományi Kar
Szájsebészeti tanszék
katalin.nagy@universityszeged.com

Az Egyesület titkára:

Dr. Borbély Judit Ph.D.
Egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Fogpótlástani Klinika
borbely.judit@dent.semmelweis-univ.hu

Az Egyesület pénztárosa:

Dr. Marada Gyula Ph.D.
Tanszékvezető, egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika
Fogpótlástani Tanszék
marada.gyula@pte.hu

Elnökségi tagok:

Prof. Dr. Hegedűs Csaba Ph.D.
Tanszékvezető, egyetemi tanár
Debreceni Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
hegedus.csaba.prof@dental.unideb.hu

Dr. Bogdán Sándor PhD
Egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
bogdan.sandor@dent.semmelweis-univ.hu

Dr. Vág János Ph.D.
Tanszékvezető, egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Konzerváló Fogászati Klinika
vag.janos@dent.semmelweis-univ.hu

Róth Lajos
Fogtechnikus Mester
Interdental Stúdió Kft.
lajos.rth@gmail.com

Felügyelő Bizottsági Tagok:

Dr. habil. Baráth Zoltán Ph.D.
Felügyelő Bizottsági Elnök

Dékán, tanszékvezető, egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem
Fogorvostudományi Kar
Fogpótlástani Tanszék
barath.zoltan@stoma.u-szeged.hu

Dr. Joób-Fancsaly Árpád Ph.D.
Egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
joob_fancsaly.arpad@dent.semmelweis-univ.hu

Dr. Körmendi Szandra Katalin
Egyetemi tanársegéd
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Fogpótlástani Klinika
rononsa@gmail.com

A társaság rövid leírása:

Az Egyesület Céljai és Tevékenységei

Az egyesület céljai:

 • a fogorvosok, fogorvostan-hallgatók, fogtechnikusok, szoftver fejlesztők, mérnökök oktatása a digitális technológia fogászati alkalmazására;
 • a digitális fogászat szakmai irányelveinek felállítása;
 • a fogászati gyártó cégek termékeinek validálása;
 • a tagok és a partner szervezetek szakmai értékelése;
 •  együttműködések támogatása a fogorvosok, fogorvostan-hallgatók, fogtechnikusok, szoftver fejlesztők, mérnökök között;
 • a digitális fogászat tudományos eredményeinek, lehetőségeinek és céljainak ismertetése;
 • a digitális fogászat területén tevékenységet végző hazai és nemzetközi szervezetekkel kapcsolat építése;
 • interdiszciplináris technológiai együttműködések indítása a szektor nemzetközi képviselőivel.  

Az egyesület tevékenysége:

 • a digitális fogászattal kapcsolatos kutatás, oktatás, továbbképzés és szakellátás támogatása,
 • egyes digitális terápiás eljárások fejlesztésének, új eljárások kidolgozásának és ezek elterjesztésének segítése a hazai fogbeteg ellátásban;
 •  szakmai módszertani levelek, ismertető anyagok kiadása és terjesztése;
 • a betegek digitális fogászati ellátása etikai kódexének kidolgozása;
 • a digitális fogászattal foglalkozók közötti kapcsolattartás megteremtése és fenntartása;
 • kapcsolat teremtése a kutatásban és a gyakorlatban dolgozók között, együttműködés kialakítása hazai, külföldi és nemzetközi társaságokkal;
 • külföldi gyártmányú anyagok, eszközök hazai bevezetésének véleményezése;
 • szakmai tanácsadó szerep betöltése a digitális fogászatot érintő vitás kérdésekben;
 • tudományos és továbbképző rendezvények, szakmai kiállítások szervezése;

A Difo elérhetősége az interneten:
https://difo.hu/
https://www.facebook.com/difo2022