MAGYAR ENDODONTIAI TÁRSASÁG

Az egyesület székhelye:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.

Kapcsolattartók:

dr. Krajczár Károly
e-mail: krajczar.karoly@pte.hu
tel: 06-20-9459390

dr. Komora Péter
e-mail: komorapeter@gmail.com
tel: 06-30-2899144

A társaság elnöksége:

A társaság elnöke:
2020. január 31-től

Dr. Komora Péter,
egyetemi tanársegéd.
Cím: SE Konzerváló Fogászati Klinika, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. ; 1428 Budapest, Pf.2.
E-mail: komorapeter@gmail.com
Tel: 06-30-2899144.

A társaság titkára:

A társaság pénztárosa:
Dr. Kiss Gábor,
fogszakorvos.
E-mail cím: kisgab@gmail.com
Tel: 06-30-9846556.

elnökségi tagok:

Dr. Krajczár Károly,
fogszakorvos részlegvezető.
Cím: PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika 7621 Pécs, Dischka Győző u. 5.
E-mail: krajczar.karoly@pte.hu
Tel: 06-20-9459390.

Dr. Bágyi Kinga, egyetemi docens, dékán.
Cím: Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Konzerváló Fogászati Tanszék. 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
E-mail: bagyi.kinga@dental.unideb.hu
Tel: 06-52-411600 / 56971; 56841

Dr. Fráter Márk, egyetemi adjunktus, tanszékvezető.
Cím: SZTE FOK Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.
E-mail: meddentist.fm@gmail.com
Tel: 06-62-545287

Dr. Juhász Alexander,
klinikai szakorvos.
Cím: Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Konzerváló Fogászati Tanszék. 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
E-mail: juhasz.alexander@dental.unideb.hu
Tel: 06-20-3471789.

Prof. Dr. Márton Ildikó,
egyetemi tanár, tanszékvezető.
Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Konzerváló Fogászati Tanszék, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
E-mail: marton.ildiko@dental.unideb.hu
06-52-255725.

Dr. Tóth Zsuzsanna,
egyetemi docens, tanszékvezető, klinikaigazgató.
Cím: SE Konzerváló Fogászati Klinika, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. ; 1428 Budapest, Pf.2.
E-mail: toth.zsuzsanna@dent.semmelweis-univ.hu
Tel: 06-1-4591500  mellék: 59381

Dr. Vág János,
egyetemi docens.
Cím: SE Konzerváló Fogászati Klinika, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. ; 1428 Budapest, Pf.2.
E-mail: drvagjanos@gmail.com
Tel: 06-1-4591500  mellék: 59375

A társaság rövid leírása:

A Magyar Endodontiai Társaság (MET) célja az endodontia hazai tevékenységének támogatása a nemzetközi szakmai társaságok, különösen az Európai Endodontiai Társaság (European Society of Endodontology) szakmai irányelveinek és ajánlásainak figyelembevételével. Az egyesület a hasonló célokkal rendelkező hazai és külföldi szakmai szervezetekkel épít ki és ápol kapcsolatokat. További célja, hogy támogassa az endodontia szakterületén végzett tudományos tevékenységet.

A MET tevékenységével támogatja az endodontia graduális képzését, a szakorvos képzést, és az endodontiai továbbképzéseket. Támogatja az endodontiával kapcsolatos kutatást. Szakmai iránymutatással segíti az endodontiai tevékenységet végző fogorvosokat:

  • Segíti a kezelési eljárások fejlesztését, új eljárások kidolgozását és ezek elterjesztését a hazai fogbeteg ellátásban.
  • Szakmai módszertani ajánlásokat, ismertető anyagokat ad ki és terjeszt.
  • Részt vesz szakmai módszertani levél és a szakmai irányelvek kidolgozásában, szakmai ismertető anyagokat ad ki és terjeszt.
  • Kidolgozza az endodontia etikai kódexét
  • Kapcsolatot teremt és tart fenn az endodontiával foglalkozó fogorvosok között.
  • Kapcsolatot teremt és tart fenn a kutatásban és a betegellátásban dolgozók között.
  • Együttműködést alakít ki hazai, külföldi és nemzetközi társaságokkal.
  • Véleményezi új anyagok, eszközök hazai bevezetését.
  • Az endodontiát érintő vitás kérdésekben szakmai tanácsadó szerepet tölt be.
  • Szakmai rendezvényeket szervez.

A MET elérhetősége az interneten:
https://www.facebook.com/groups/m.endodontiai.t/