• English
  • Magyar

Határozattár

A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2017-ben a Fővárosi Törvényszék által befogadott alapszabályának megfelelően határozattárat hoz létre, melyben az Egyesület működését érintő határozatokat rögzíti.

 

2020. április 29. ELNÖKSÉGI ÜLÉS (Zoom-on)

2020/04/1: Az elnökség tudomásul veszi meghosszabbított megbízatását a következő elnökségválasztásig.

2020/04/2: Az elnökség a májusban meghiúsult konferenciára szerződött Régió 10 Kft felé peren kívüli megegyezést javasol valós költségeik megtérítésével, a regisztráltak befizetéseinek benntartásával (MFE kompenzálja a befizetőket) és amellett, hogy a regisztrálók és partnerek teljes adatállományát szolgáltassák ki az MFE-nek.

2020/04/3: Az elnökség egyet ért azzal, hogy a Fogorvosi Szemle digitalizált állománya webes tárhelyre kerüljön.

2020/04/4: Az elnökség a 2020-as közgyűlés időpontját előreláthatólag október elejére javasolja (amennyiben az megegyezik a 102/2020 számú kormányrendeletben foglaltakkal, vagyis a veszélyhelyzet végétől számított 90 napon belül esik).

 

2020. május 8. KÖZGYŰLÉS - ELMARADT, a COVID-19 veszélyhelyzetról szóló 102/2020. (IV.10.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően

 

2019. május 10. KÖZGYŰLÉS

Határozatok:

2019/5/1: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az ülés levezető elnökének Prof. Dr. Nagy Katalint, jegyzőkönyvvezetőnek Prof. Dr. Kivovics Pétert, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Dr. Szalma Józsefet és Dr. Tián Tamást.

2019/5/2: A közgyűlés elfogadja a napirendet.

2019/5/3: A közgyűlés rögzíti, hogy az Egyesület székhelye a 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66. szám alatti ingatlan.

2019/5/4: A közgyűlés az elnökségi tagok, szavazatszámláló bizottsági tagok, felügyelő bizottsági tagok, választási jelölő bizottsági tagok mandátumát 4 évben állapítja meg. A közgyűlés a 70. életévüket betöltött tagokat és a szakirányú szervezeti egységeket mentesíti a tagdíjfizetési kötelezettség alól. A Közgyűlés rögzíti, hogy a szakirányú szervezeti egységeknek nevükben nem kötelező feltüntetniük az Egyesülethez való tartozásukat.

2019/5/5: A közgyűlés elfogadja és megerősíti, hogy az Alelnöki tisztség megszüntetésre kerül, valamint rögzíti, hogy az Elnöki, Főtitkári, Pénztárosi, Fogorvosi Szemle Főszerkesztői, illetve az Előző Elnöki tisztséggel rendelkező elnökségi tagok előbbi tisztségükről történő lemondása automatikusan nem eredményezi az elnökségi tagságuk megszűnését, csak ha arról kifejezetten nyilatkoznak. A fenti módosítások pontos megszövegezése az Egyesület alapszabályában található.

2019/5/6: A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a fenti személyek 2017. május 12-óta az Egyesület érdekében folytatott tevékenységeit, valamint a közgyűlés a fenti személyeket a fenti tisztségre és időtartamra újraválasztja. A tisztségviselők az újraválasztás elfogadásáról külön okiratban nyilatkoznak.

2019/5/7: A közgyűlés az Egyesület Fogorvosi Szemle Főszerkesztőjének megválasztja Dr. Hermann Pétert 2020. május 12. napjáig, aki a tisztség elfogadásáról külön okiratban nyilatkozik.

2019/5/8: A közgyűlés hozzászólást azokhoz nem fűzve tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az alapszabály előzetesen közölt és felvezetett módosítási javaslatait.

2019/5/9: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az elnökség 2018-as évi beszámolóját.

2019/5/10: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza a Fogorvosi Szemle nagy költséggel járó visszamenőleges digitalizálását.

2019/5/11: A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegében szereplő eszközök és források egyező végösszegét 39 millió 771 ezer Forintban, valamint a tárgyévi eredményt mínusz 5 millió 777 ezer Forintban.

2019/5/12: A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az elnökség 2019. évi munkatervét.

2019/5/13: A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a pénzkezelési szabályzatot.

2019/5/14: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja kiemelt pártoló tagság adományozását a Straumann Magyarországi Fióktelepének, a Denti Sytem Kft-nek és Philips Magyarországnak.

Ajánlások:
2019/A: A felügyelő bizottság javasolja, hogy szerepeljen az MFE jogelődje is az alapszabályban
2019/B: A felügyelő bizottság javasolja, hogy az MFE is képviseltesse magát nemzetközi konferenciákon
2019/C: A felügyelő bizottság javasolja a fogorvosi témájú PhD értekezések rövid összefoglalójának megjelenítését a Fogorvosi Szemlében
2019/D: A felügyelő bizottság javasolja, hogy az elnökségi ülésen részt vehessen felügyelő bizottsági képviselő
2019/E: A felügyelő bizottság javasolja, hogy a bizottságok megválasztása 3 helyett 4 évre történjen

2018. december 7. Kiterjesztett ELNÖKSÉGI ÜLÉS és TAGTÁRSASÁGI GRÉMIUMÜLÉS

2018/12/1: Az Elnökség elfogadja, hogy 2019. év januárjától az Egyesület könyvelését és bérszámfejtését a Bakumita iroda veszi át.

2018/12/2: Az Elnökség elfogadja a 2018-as NSK pályázat bírálóbizottságának valamint az NSK GmbH döntését a nyerteseket illetően

2018/12/3: Az Elnökség és Grémium rögzíti, hogy a 2019-es MFE konferencia mikor lesz, valamint annak propagálásában segédkezik.

2018/12/4: Az Elnökség megszavazza, hogy az Egyesület székhelyet módosítson Szeged Dugonics tér 13-ról Szeged Tisza Lajos krt. 64-66-ra.

2018/12/5: Az elnökség megszavazza, hogy az Egyesület fontos célja a Fogorvosi Szemle open access journal-lé tétele, melynek érdekében Dr. Vasas Lívia tanárnő iránymutatását követjük a digitalizálás, DOI szám, indexelés stb. témájában. További, szerkesztőbizottsági döntések és lépések szükségesek.

2018. május 11. KÖZGYŰLÉS

Határozatok:
2018/5/1: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Borbély Juditot, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Dr. Olasz Tibort és Dr. Fráter Márkot valamint elfogadja a naprendet.

2018/5/2: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az elnökség 2017. évi beszámolóját.

2018/5/3: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegében szereplő eszközök és források egyező végösszegét valamint a tárgyévi eredményt.

2018/5/4: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az elnökség 2018. évi munkatervét.

Ajánlások:
2018/A A közgyűlés kéri a tagokat, akár e-mailes formában is jelezzék felénk tapasztalataikat az EBSCO fogászati adatbázisának használatáról.
2018/B A közgyűlés kéri a tagokat, hívják fel az elnökség figyelmét pályázati lehetőségekre, olyan projektekre, melyekben az MFE támogatást nyújthat a szakma képviselőinek tudományos előremenetelükben.
2018/C A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy tegyék elérhetővé oktatóik, kutatóik számára a 2018-as NSK pályázati felhívást.
2018/D A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy facilitálják fiatal munkatársaik publikációs tevékenységét.
2018/E A felügyelő bizottság kéri, hogy az elnökség üléseire meghívást kapjanak a bizottság tagjai.
2018/F A felügyelő bizottság javasolja, hogy az elnökség képviseltesse magát az FDI nemzetközi kongresszusain.
2018/G A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy ajánlják az MFE tagságot frissen végző hallgatóiknak.
2018/H A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy hívják fel PhD hallgatóik figyelmét a novemberben közelgő PhD konferenciára.

2017. szeptember 28. ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2017/9/1: Az Elnökség megszavazza, hogy Az MFE elnöksége felkéri a tagtársaságokat, hogy javasolják, ajánlják tagjaiknak az MFE tagságot

2017/9/2: Az Elnökség megszavazza, hogy az elnökség kérje a tagtársaságokat hivatalos levélben és grémium ülés keretében is hogy jelenítsék meg nevükben az MFE-hez való tartozásukat

2017/9/3: Az Elnöskég rögzíti, hogy az MFE tagtársaságai 0 Ft éves tagdíjat kötelesek fizetni az MFE részére.

2017/9/4: Az Elnökség rögzíti, hogy a szerkesztőbizottság felkéri a képzőhelyeken alkalmazásban álló oktató/kutatókat akik nem fogorvosi végzettségűek. Először is a review-ra érdekesnek talált témakörökben személyesen név szerint kér fel személyeket, másodszor eredeti cikkek közlésére is felkér tudományos végzettségű munkatársakat.

2017/9/5: Az Elnökség rögzíti, hogy az egyes doktori iskolák felé megkereséssel lesz azt javasolva, hogy a PhD fokozatszerzés feltétele legyen egy magyar nyelvű cikk megjelentetése a Fogorvosi Szemlében.

2017/9/6: Az Elnökség rögzíti, hogy a tutorok és a PhD témavezetők megkeresésével nekik javasolják az esettanulmányok megjelenítését rezidenseikkel, PhD témavezetettjeikkel.

2017/9/7: Az Elnökség rögzíti, hogy a Fogorvosi Szemle tematizálására törekszik ilyen módon külön választva a rezidensi esetbemutatásokat, a PhD-s review-kat és az egyéb cikkeket.

2017/9/8: Az Elnökség rögzíti, hogy a tudományos bizottság kidolgozza a jövőre vonatkozó éves rendszerességű PhD, TDK és posztdoktori konferencia szekciók megvalósításának tervét.

2017/9/9: Az Elnökség rögzíti, hogy az MFE licensz szerződést köt az EBSCO-val.

2017/9/10: Az Elnökség rögzíti, hogy a 2018-as évtől a 70. életévüket betöltött aktív tagjaink tagdíjmentességet élvezzenek.

2017. május 12. KÖZGYŰLÉS

2017/5/1: A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a 2016-os év pénzügyi beszámolóját.

2017/5/2: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az egyesületen belül egy Tudományos Szekció létrehozását.

2017/5/3:  A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az Elnökség 2017-es munkatervét.

2017/5/4: A közgyűlés a választári jelölőbizottság, a számvizsgáló és felügyelő bizottságok közös munkájával, titkos szavazással megválasztja az egyesület új elnökségét.

Elnök: Nagy Katalin
Fogorvosi Szemle főszerkesztője: Fejérdy Pál
Pénztáros: Borbély Judit
Tagok:

  • Gera István – előző elnök
  • Tóth Zsuzsanna
  • Kivovics Péter
  • Márton Ildikó
  • Hegedűs Csaba
  • Nagy Ákos Károly
  • Radnai Márta
  • Pinke Ildikó