• English
  • Magyar

Határozattár

A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2017-ben a Fővárosi Törvényszék által befogadott alapszabályának megfelelően határozattárat hoz létre, melyben az Egyesület működését érintő határozatokat rögzíti.

 

2020. április 29. ELNÖKSÉGI ÜLÉS (Zoom-on)

2020/04/1: Az elnökség tudomásul veszi meghosszabbított megbízatását a következő elnökségválasztásig.

2020/04/2: Az elnökség a májusban meghiúsult konferenciára szerződött Régió 10 Kft felé peren kívüli megegyezést javasol valós költségeik megtérítésével, a regisztráltak befizetéseinek benntartásával (MFE kompenzálja a befizetőket) és amellett, hogy a regisztrálók és partnerek teljes adatállományát szolgáltassák ki az MFE-nek.

2020/04/3: Az elnökség egyet ért azzal, hogy a Fogorvosi Szemle digitalizált állománya webes tárhelyre kerüljön.

2020/04/4: Az elnökség a 2020-as közgyűlés időpontját előreláthatólag október elejére javasolja (amennyiben az megegyezik a 102/2020 számú kormányrendeletben foglaltakkal, vagyis a veszélyhelyzet végétől számított 90 napon belül esik).

 

2020. május 8. KÖZGYŰLÉS - ELMARADT, a COVID-19 veszélyhelyzetról szóló 102/2020. (IV.10.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően

 

2019. május 10. KÖZGYŰLÉS

Határozatok:

2019/5/1: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Prof. Dr. Kivovics Péter, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Dr. Szalma Józsefet és Dr. Tián Tamást, valamint elfogadja a napirendet.​

2019/5/2: A közgyűlés hozzászólást azokhoz nem fűzve tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az alapszabály előzetesen közölt és felvezetett módosítási javaslatait.

2019/5/3: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az elnökség 2018-as évi beszámolóját.

2019/5/4: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza a Fogorvosi Szemle nagy költséggel járó visszamenőleges digitalizálását.

2019/5/5: A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegében szereplő eszközök és források egyező végösszegét 39 millió 771 ezer Forintban, valamint a tárgyévi eredményt  mínusz 5 millió 777 ezer Forintban.

2019/5/6: A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az elnökség 2019. évi munkatervét.

2019/5/7: A közgyűlés titkos szavazás során 27 szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztja Prof. Dr. Hermann Pétert a Fogorvosi Szemle Főszerkesztőjének.

2019/5/8: A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a pénzkezelési szabályzatot.

2019/5/9: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja kiemelt pártoló tagság adományozását a Straumann Magyarországi Fióktelepének, a Denti Sytem Kft-nek és Philips Magyarországnak.

Ajánlások:

2019/A: A felügyelő bizottság javasolja, hogy szerepeljen az MFE jogelődje is az alapszabályban

2019/B: A felügyelő bizottság javasolja, hogy az MFE is képviseltesse magát nemzetközi konferenciákon

2019/C: A felügyelő bizottság javasolja a fogorvosi témájú PhD értekezések rövid összefoglalójának megjelenítését a Fogorvosi Szemlében

2019/D: A felügyelő bizottság javasolja, hogy az elnökségi ülésen részt vehessen felügyelő bizottsági képviselő

2019/E: A felügyelő bizottság javasolja, hogy a bizottságok megválasztása 3 helyett 4 évre történjen

 

2018. december 7. Kiterjesztett ELNÖKSÉGI ÜLÉS és TAGTÁRSASÁGI GRÉMIUMÜLÉS

2018/12/1: Az Elnökség elfogadja, hogy 2019. év januárjától az Egyesület könyvelését és bérszámfejtését a Bakumita iroda veszi át.

2018/12/2: Az Elnökség elfogadja a 2018-as NSK pályázat bírálóbizottságának valamint az NSK GmbH döntését a nyerteseket illetően

2018/12/3: Az Elnökség és Grémium rögzíti, hogy a 2019-es MFE konferencia mikor lesz, valamint annak propagálásában segédkezik.

2018/12/4: Az Elnökség megszavazza, hogy az Egyesület székhelyet módosítson Szeged Dugonics tér 13-ról Szeged Tisza Lajos krt. 64-66-ra.

2018/12/5: Az elnökség megszavazza, hogy az Egyesület fontos célja a Fogorvosi Szemle open access journal-lé tétele, melynek érdekében Dr. Vasas Lívia tanárnő iránymutatását követjük a digitalizálás, DOI szám, indexelés stb. témájában. További, szerkesztőbizottsági döntések és lépések szükségesek.

2018. május 11. KÖZGYŰLÉS

Határozatok:
2018/5/1: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Borbély Juditot, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Dr. Olasz Tibort és Dr. Fráter Márkot valamint elfogadja a naprendet.

2018/5/2: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az elnökség 2017. évi beszámolóját.

2018/5/3: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegében szereplő eszközök és források egyező végösszegét valamint a tárgyévi eredményt.

2018/5/4: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az elnökség 2018. évi munkatervét.

Ajánlások:
2018/A A közgyűlés kéri a tagokat, akár e-mailes formában is jelezzék felénk tapasztalataikat az EBSCO fogászati adatbázisának használatáról.
2018/B A közgyűlés kéri a tagokat, hívják fel az elnökség figyelmét pályázati lehetőségekre, olyan projektekre, melyekben az MFE támogatást nyújthat a szakma képviselőinek tudományos előremenetelükben.
2018/C A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy tegyék elérhetővé oktatóik, kutatóik számára a 2018-as NSK pályázati felhívást.
2018/D A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy facilitálják fiatal munkatársaik publikációs tevékenységét.
2018/E A felügyelő bizottság kéri, hogy az elnökség üléseire meghívást kapjanak a bizottság tagjai.
2018/F A felügyelő bizottság javasolja, hogy az elnökség képviseltesse magát az FDI nemzetközi kongresszusain.
2018/G A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy ajánlják az MFE tagságot frissen végző hallgatóiknak.
2018/H A közgyűlés kéri a magyarországi képzőhelyeket, hogy hívják fel PhD hallgatóik figyelmét a novemberben közelgő PhD konferenciára.

2017. szeptember 28. ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2017/9/1: Az Elnökség megszavazza, hogy Az MFE elnöksége felkéri a tagtársaságokat, hogy javasolják, ajánlják tagjaiknak az MFE tagságot

2017/9/2: Az Elnökség megszavazza, hogy az elnökség kérje a tagtársaságokat hivatalos levélben és grémium ülés keretében is hogy jelenítsék meg nevükben az MFE-hez való tartozásukat

2017/9/3: Az Elnöskég rögzíti, hogy az MFE tagtársaságai 0 Ft éves tagdíjat kötelesek fizetni az MFE részére.

2017/9/4: Az Elnökség rögzíti, hogy a szerkesztőbizottság felkéri a képzőhelyeken alkalmazásban álló oktató/kutatókat akik nem fogorvosi végzettségűek. Először is a review-ra érdekesnek talált témakörökben személyesen név szerint kér fel személyeket, másodszor eredeti cikkek közlésére is felkér tudományos végzettségű munkatársakat.

2017/9/5: Az Elnökség rögzíti, hogy az egyes doktori iskolák felé megkereséssel lesz azt javasolva, hogy a PhD fokozatszerzés feltétele legyen egy magyar nyelvű cikk megjelentetése a Fogorvosi Szemlében.

2017/9/6: Az Elnökség rögzíti, hogy a tutorok és a PhD témavezetők megkeresésével nekik javasolják az esettanulmányok megjelenítését rezidenseikkel, PhD témavezetettjeikkel.

2017/9/7: Az Elnökség rögzíti, hogy a Fogorvosi Szemle tematizálására törekszik ilyen módon külön választva a rezidensi esetbemutatásokat, a PhD-s review-kat és az egyéb cikkeket.

2017/9/8: Az Elnökség rögzíti, hogy a tudományos bizottság kidolgozza a jövőre vonatkozó éves rendszerességű PhD, TDK és posztdoktori konferencia szekciók megvalósításának tervét.

2017/9/9: Az Elnökség rögzíti, hogy az MFE licensz szerződést köt az EBSCO-val.

2017/9/10: Az Elnökség rögzíti, hogy a 2018-as évtől a 70. életévüket betöltött aktív tagjaink tagdíjmentességet élvezzenek.

2017. május 12. KÖZGYŰLÉS

2017/5/1: A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a 2016-os év pénzügyi beszámolóját.

2017/5/2: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az egyesületen belül egy Tudományos Szekció létrehozását.

2017/5/3:  A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az Elnökség 2017-es munkatervét.

2017/5/4: A közgyűlés a választári jelölőbizottság, a számvizsgáló és felügyelő bizottságok közös munkájával, titkos szavazással megválasztja az egyesület új elnökségét.

Elnök: Nagy Katalin
Fogorvosi Szemle főszerkesztője: Fejérdy Pál
Pénztáros: Borbély Judit
Tagok:

  • Gera István – előző elnök
  • Tóth Zsuzsanna
  • Kivovics Péter
  • Márton Ildikó
  • Hegedűs Csaba
  • Nagy Ákos Károly
  • Radnai Márta
  • Pinke Ildikó