MAGYAR ESZTÉTIKAI ÉS RESTAURATÍV FOGÁSZATI TÁRSASÁG

Weboldal: www.restaurativ.com

• taglétszám: 245 fogorvos

• elnök: Dr. Lempel Edina 
Pécsi Tudományegyetem, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Konzerváló Fogászati és Parodontológiai Tanszék
7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.
Tel.: 36-72-535-926
Email: lempel.edina@pte.hu 

• titkár: Dr. Martos Renáta

• pénztáros: Vasziné Dr. Szabó Enikő

 

Banki adatok:
10918001-00000098-12220004
Unicredit Bank
Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság
adószám: 18941940-1-42
egyesület nyilvántartási száma: 01-02-0016672

 

• székhely/levelezési cím: Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.

 

• vezetőségi tagok:

Dr. Lempel Edina 

Dr. Martos Renáta 

Vasziné Dr. Szabó Enikő 

Dr. Tóth Zsuzsanna

Dr. Vág János

Dr. Fráter Márk

Dr. Simon Botond

Dr. Döbrentey Zsolt

Dr. Sáry Tekla

 

Az egyesület célja, tevékenysége

A Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság rövidített nevén „MERT” elsődleges célja, hogy a konzerváló fogászat tárgykörébe tartozó betegellátó fogorvosi gyakorlat, az oktatás és ismeretterjesztés, és a tudományos kutatás kiválósága révén elősegítse a társadalom szájüregi egészségének fejlődését.
A szakmai fejlődés és a színvonal magas szinten tartása érdekében tagjai és az érdeklődők felé közvetíti a hazai és a nemzetközi tudományos eredményeket.
Kiépíti és ápolja a kapcsolatait a hasonló célokkal rendelkező hazai és külföldi tudományos szervezetekkel. Az esztétikus fogászati restaurátumokkal kapcsolatos új eljárásokat, anyagokat véleményezi, továbbképzéseken és tudományos programokon ismerteti.

Tagságra való jelentkezés módja:

www.restaurativ.com > Főoldal > Belépési kérelem kitöltése (online kitöltés és postai úton való beküldés a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. címre)