MAGYAR ESZTÉTIKAI ÉS RESTAURATÍV FOGÁSZATI TÁRSASÁG

Weboldal: www.restaurativ.com

• taglétszám: 245 fogorvos

• elnök: Dr. Lempel Edina Ph.D, Habil
Pécsi Tudományegyetem, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Konzerváló Fogászati és Parodontológiai Tanszék
7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.
Tel.: 36-72-535-926
Email: lempel.edina@pte.hu 

 

• titkár: Dr. Németh Ildikó

Tel.: 36-30-689-9200
e-mail: nemeth.ildiko.gab@gmail.com

 

Banki adatok:
10918001-00000098-12220004
Unicredit Bank
Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság
adószám: 18941940-1-42
egyesület nyilvántartási száma: 01-02-0016672

 

• székhely/levelezési cím: Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.

• vezetőségi tagok:

Dr. Lempel Edina 
Dr. Vág János
Dr. Tóth Zsuzsanna 
Dr. Martos Renáta
Dr. Németh Ildikó
Dr. Vasziné Szabó Enikő 
Dr. Fráter Márk 
Dr. Simon Botond
Dr. Döbrentey Zsolt
 

• vezetőség mandátuma érvényes: 2020.09.01 – 2023.09.01.

Az egyesület célja, tevékenysége

A Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság rövidített nevén „MERT” elsődleges célja, hogy a konzerváló fogászat tárgykörébe tartozó betegellátó fogorvosi gyakorlat, az oktatás és ismeretterjesztés, és a tudományos kutatás kiválósága révén elősegítse a társadalom szájüregi egészségének fejlődését.
A szakmai fejlődés és a színvonal magas szinten tartása érdekében tagjai és az érdeklődők felé közvetíti a hazai és a nemzetközi tudományos eredményeket.
Kiépíti és ápolja a kapcsolatait a hasonló célokkal rendelkező hazai és külföldi tudományos szervezetekkel. Az esztétikus fogászati restaurátumokkal kapcsolatos új eljárásokat, anyagokat véleményezi, továbbképzéseken és tudományos programokon ismerteti.

Tagságra való jelentkezés módja:

www.restaurativ.com > Főoldal > Belépési kérelem kitöltése (online kitöltés és postai úton való beküldés a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. címre)