Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság

• taglétszám: 79 fogorvos

• elnök: Dr. Vág János Ph.D
Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
tel: 36-1-317-1598
email: drvagjanos@gmail.com

• titkár: Dr. Simon Botond
Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
tel: 36-1-317-1598
email: dr.simon.botond@gmail.com

• pénztáros: Dr. Döbrentey Zsolt
cím: 1025 Budapest, Berkenye utca 19. fsz. 3
email: dr.dobrentey@gmail.com

• székhely/levelezési cím: Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.

• vezetőségi tagok: Dr Vág János
Dr Tóth Zsuzsanna
Dr Bartha Ferenc
Dr Döbrentey Zsolt
Dr Forster András
Dr Gelóczy Pál
Dr Lempel Edina
Dr Martos Renáta
Dr Simon Botond

• vezetőség mandátuma érvényes 2017.10.06. – 2020.10.06.

Az egyesület célja, tevékenysége

A Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság rövidített nevén „MERT” elsődleges célja, hogy a konzerváló fogászat tárgykörébe tartozó betegellátó fogorvosi gyakorlat, az oktatás és ismeretterjesztés, és a tudományos kutatás kiválósága révén elősegítse a társadalom szájüregi egészségének fejlődését.
A szakmai fejlődés és a színvonal magas szinten tartása érdekében tagjai és az érdeklődők felé közvetíti a hazai és a nemzetközi tudományos eredményeket.
Kiépíti és ápolja a kapcsolatait a hasonló célokkal rendelkező hazai és külföldi tudományos szervezetekkel. Az esztétikus fogászati restaurátumokkal kapcsolatos új eljárásokat, anyagokat véleményezi, továbbképzéseken és tudományos programokon ismerteti.