Körmöczi Zoltán pályadíjak átadása - 2023.

 

2023. május 5-én a  SymposiumSzeged konferencia első napján kerültek átadásra a Körmöczi-pályadíjak. 

 

A szabályzat szerint Körmöczi- pályadíjban részesíthetők mindazok, akik:

  1. Tagjai a Magyar Fogorvosok Egyesületének,
  2. 35. életévüket nem töltötték be a közlemény beadásának időpontjában,
  3. önálló, színvonalas, tudományos munkán alapuló eredeti közleményük jelent meg a Fogorvosi Szemlében és ezt másutt nem publikálták. Társszerző esetén, az első helyen szereplő szerző életkora döntő.

 

Ez évben a Bíráló Bizottság javaslatára, az Elnökség a 2022. évben megjelent és a pályázati kiírás minden feltételének eleget tevő szerzőket díjazta az alábbiak szerint:

 

I. helyezett: Dr. Suta Márton József

(Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar Bioanyagtani és Fogpótlástani nem önálló Tanszék)

társszerzők:  Béresová Mónika, Csámer Loránd, Csík Attila, Dr. Hegedűs Csaba 

FOGORVOSI SZEMLE 115. évf. 2. sz. 2022. 64-68. cikke

Evaluation of Polyjet and SLA 3D printers
                                                                                                           

 

 

II. helyezett: Dr. Heckenast Lili

(Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)

társszerzők: Dr. Nemes Bálint, Dr. Juhász Fanni, Dr. Déri Katalin, Dr. Rózsa Noémi

FOGORVOSI SZEMLE 115. évf. 1. sz. 2022. 14-20. cikke

Módosított Alt-RAMEC technika rövid távú hatékonyságának vizsgálata a retromaxilia kezelésében

                                                                                                       

 

                                                                                              megosztott III. helyezett: Dr. T. Szabó Veronika

(Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék)

társszerzők: Dr. Szabó Balázs, Dr. Braunitzer Gábor, Dr. Szabó P. Balázs, Dr. Fráter Márk 

FOGORVOSI SZEMLE  115. évf. 2. sz. 2022. 69-75. cikke

A gyökéramputáció hatásának vizsgálata intrakoronálisan sínezett, furkációérintett felső moláris fogak törési ellenállására

(Előzetes tanulmány)

 

 

           megosztott III. helyezett: Dr. Néma Viktória

(Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék)

társszerzők: Dr. Sáry Tekla, Szántó Lili Fanni, Dr. Braunitzer Gábor, Dr. Fráter Márk

FOGORVOSI SZEMLE 115. évf. 4. sz. 2022. 178-182. cikke

Rövid üvegszál megerősítésű kompozit által kifejtett polimerizációs stressz

(Előzetes tanulmány)

 

 

Gratulálunk a díjazottaknak! 

 

 

Ezúton bátorítjuk fiatal szerzőinket a Fogorvosi Szemlében való publikációra és arra, hogy pályázzanak 2023-ban is!

 

 

 

magyar